Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (doçent kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu için:

 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak
 • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak
 • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

 • İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak
 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak
 • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Doçent 2 (*) 11 Haziran 2024
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Doçent 1 (**) 11 Haziran 2024
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme – Pazarlama Doçent 1 (***) 11 Haziran 2024
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme – Üretim Yönetimi ve Bilişim Sistemleri Doktor Öğretim Üyesi 1 (****) 11 Haziran 2024
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 11 Haziran 2024

 

(*) The Chartered Association of Business Schools kriterlerine göre, 4 ve 3 sıralamalı dergilerde toplam en az 4 özgün yayın veya TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı dergi listesindeki MEP skoru 1 ve üzerinde en az 4 özgün yayın ve bu yayınlardan en az üçünün Chartered ABS tarafından uluslararası hakemli “Ekonomi,

Ekonometri ve İstatistik” ile “Finans” alanlarında sınıflandırılan dergilerde olması ve asgari akademik başarı puanı olarak en az 65 puan elde etmek ²

(2) Asgari akademik başarı puanı şu şekilde hesaplanacaktır:

 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4* sıralamalı dergide veya MEP skoru 7 ve uzeri dergide yayın 30 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4 sıralamalı dergide veya MEP skoru 2 ve 7 arası dergide yayın 20 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 3 sıralamalı dergide veya MEP skoru 1 ve 2 arası dergide yayın 15 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 2 sıralamalı dergide veya MEP skoru 0.5 ve 1 arası yayın 7 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 1 sıralamalı dergide veya MEP skoru 0 ve 0.5 arası olan dergide yayın 4 puan
 • Web of Science’da her bir SSCI atıf için 0.1 puan

(**) Doçentliğini Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler alanında ya da bölümün açtığı pozisyona uygun bir alanda almış olmak. Göç çalışmaları ve siyaset sosyolojisi alanlarında uzmanlaşmış olmak. İlanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda aşağıda listelenen kriterlere uygun olarak yaptığı uluslararası yayınlarla aşağıda belirtilen puanlama sistemine göre en az 50 asgari akademik başarı puanına sahip olmalıdır.  Bunun en az 20 puanı son beş yıl içindeki yayınlarla edinilmiş olmalıdır.

 • SSCI, SCI/SCI genişletilmiş ve/veya AHCI kapsamındaki uluslararası dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayınlanmış makale: 10 puan
 • Seçkin uluslararası yayınevlerinden yayınlanmış derleme olmayan kitap: 20 puan. En fazla bir kitap puanlamaya dahil edilebilir.

ÖĞRETİM TECRÜBESİ: Son yedi yıl içerisinde, bir yüksek öğrenim kurumunda ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı İngilizce ders verme tecrübesi olmak. İngilizce ders verme tecrübesi olmayanların Türkçe veya başka bir dilde yine ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı ders verme tecrübesi olması zorunludur. İngilizce ders verme tecrübesi olmayan ve anadili İngilizce olmayan adaylar TOEFL sınavında SPEAKING bölümünde en az 25 puan ile İngilizce ders verme kapasitesini belgeleyebilirler.

(***) i. Uluslararası hakemli dergilerde, chartered ABS kriterlerine göre 4 veya 4* sıralamalı en az 3 yayın (en az 1 tanesi 4* olmak üzere) yapmış olmak veya 4* sıralamalı en az 1 yayın ve 3 ve üstü sıralamalı dergilerde en az 3 yayın yapmış olmak.

Yukarda belirtilen 4 ve 4* sıralamalı dergilerden en az 1’i pazarlama alanında olmalıdır.

VE

 1. En az 65 akademik başarı puanı almış olmak. Akademik başarı puanı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Dergi sıralamalarına göre; 4* sıralamalı dergide her yayın 20 puan, 4 sıralamalı dergide her yayın 15 puan, 3 sıralamalı dergide her yayın 10 puan.

Web of Science veritabanında kayıtlı her bir atıf 0.2 puan.

Tek yazarlı yayınların yukarda belirtilen puanları 1.20 ile, ilk yazar olarak katkıda bulunulan yayınların puanları 1.10 ile çarpılacaktır.

 

(****) (a) Yayın geçmişi: En az 1 A veya A+ kategorisinde¹ yayın yapmış olmak VEYA (b) Yayın potansiyeli A veya A+ kategorisinde¹ yayın yapma potansiyeline² sahip olmak.

¹ Yayın kategorileri:

A+ kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine# göre, üretim yönetimi ile ilgili alanlarda§ 4* sıralamalı dergiler.

A kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine# göre, üretim yönetimi ile ilgili alanlarda 4 sıralamalı dergi; FT50 listesindeki## dergilerden A+ kategorisine girmeyen dergiler.

A- kategorisi tanımı: SCOPUS### sıralamasına göre “Management Science and Operations Research” dışındaki bir alanda %95 ve üstü sıralamada olan ve A+ kategorisine girmeyen bir dergide basılan ve üretim yönetimi ile ilgili bir konuda yapılan yayınlar.

B+ kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine# göre üretim yönetimi ile ilgili alanlarda§ 3 sıralamalı dergiler.

B kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine# göre üretim yönetimi ile ilgili genişletilmiş alanlarda§§ 3 ve üzeri sıralamalı dergiler.

# https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018-view/

## https://www.ft.com/content/3405a512-5cbb-11e1-8f1f-00144feabdc0#axzz4J5U4V1EX

### https://www.scopus.com/sources

 • Üretim Yönetimi ile ilgili alanlar The Chartered Association of Business Schools sınıflandırmasına göre “Operations and Technology Management” “Operations Research and Management Science” ve “Management Information Systems” alanları olarak kabul edilmektedir.
 • § Üretim Yönetimi ile ilgili Genişletilmiş alanlar The Chartered Association of Business Schools sınıflandırmasına göre “Public Sector”, “Marketing”, “Economics, “Regional Studies” ve “Sector” alanları olarak kabul edilmektedir.

NOT: Birden fazla kriteri sağlayan dergiler için en yüksek kategori geçerli olacaktır.

2 Yayın potansiyeli tanımı: Bu potansiyel, adayın başvuru anındaki akademik statüsü ve mezuniyetinden bu yana geçen zaman dikkate alınarak, uluslararası hakemli dergilerde revizyon halinde olan makaleler ve önde gelen hakemli uluslararası alan konferanslarındaki bildiri veya sunumlar ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda QS veya THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie Classification of Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 – Araştırma Üniversitesi veya İşletme ve Ekonomi alanı sıralamasına göre Amerika’daki R1 üniversitelerine benzer sıralardaki üniversiteler veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip üniversiteler kabul edilecektir.