En güncel ders şablonuna ulaşmak için program ismine tıklayınız:

 

TARİH
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 104/105 Ortak Çekirdek 3
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0 EQUR Ortak Çekirdek 3
TURK 100 Ortak Çekirdek 4 ETHR Ortak Çekirdek 3
HIST 103 Zorunlu Alan 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ASIU Ortak Çekirdek 3 SCIE Ortak Çekirdek 4
SOSC Ortak Çekirdek 3
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
HIST 203 Zorunlu Alan 3 HIST 204 Zorunlu Alan 3
ECSA Ortak Çekirdek 3 HUMS Ortak Çekirdek 3
MATH 202 Zorunlu Alan 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
HIST 205 Zorunlu Alan 3 HIST 206 Zorunlu Alan 3
ALAN Alan Seçmeli 3 HIST 404 Zorunlu Alan 3
ALAN Alan Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
HIST 300 Ortak Çekirdek 4 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 125 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 12 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 17
Seçmeli Dersler Sayısı: 12
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)

 

 

ARKEOLOJİ ve SANAT TARİHİ
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 105/104 Ortak Çekirdek 3
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0 ARHA 122 Zorunlu Alan 3
TURK 100 Ortak Çekirdek 4 ETHC Ortak Çekirdek 3
ARHA 121 Zorunlu Alan 3 ASIU Ortak Çekirdek 3
EQUR Ortak Çekirdek 3 SCIE Ortak Çekirdek 4
SOSC/HUMS Ortak Çekirdek 3
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ARHA 201 Zorunlu Alan 3 ARHA 221 Zorunlu Alan 3
ECSA Ortak Çekirdek 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ARHA 304 Zorunlu Alan 3 ARHA 404 Zorunlu Alan 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
HIST 300 Ortak Çekirdek 4 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ARHA 410 Zorunlu Alan 3 ARHA 440 Zorunlu Alan 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 125 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 11 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 18
Seçmeli Dersler Sayısı: 12
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)

 

 

İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 105/104 Ortak Çekirdek 3
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0 LITR 109 Zorunlu Alan 3
TURK 100 Ortak Çekirdek 4 LITR 111 Zorunlu Alan 3
LITR 101 Zorunlu Alan 3 EQUR Ortak Çekirdek 3
ASIU Ortak Çekirdek 3 SCIE Ortak Çekirdek 4
SOSC/HUMS Ortak Çekirdek 3
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
LITR 201 Zorunlu Alan 3 LITR 211 Zorunlu Alan 3
LITR 210 Zorunlu Alan 3 LITR 216 Zorunlu Alan 3
ECSA Ortak Çekirdek 3 ETHC Ortak Çekirdek 3
YABANCI DIL Alan Seçmeli 3 YABANCI DİL Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
LITR 303 Zorunlu Alan 3 LITR 304 Zorunlu Alan 3
LITR 316 Zorunlu Alan 3 LITR 442 Zorunlu Alan 3
HIST 300 Ortak Çekirdek 4 YABANCI DİL Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Çekirdek 3 ALAN Alan Seçmeli 3
YABANCI DİL Alan Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 125 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 11 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 22
Seçmeli Dersler Sayısı: 8
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)

 

 

MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 104 Ortak Çekirdek 3
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0 MAVA 102 Zorunlu Alan 3
TURK 100 Ortak Çekirdek 4 MAVA 104 Zorunlu Alan 4
ETHR Ortak Çekirdek 3 EQUR Ortak Çekirdek 3
ASIU Ortak Çekirdek 3 SCIE Ortak Çekirdek 4
SOSC/HUMS Ortak Çekirdek 3
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
MKTG 201 Zorunlu Alan 3 MAVA 206 Zorunlu Alan 3
ECSA Ortak Çekirdek 3 MAVA 221 Zorunlu Alan 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
MAVA 307 Zorunlu Alan 3 ALAN Alan Seçmeli 3
PSYC 335 Zorunlu Alan 3 ALAN Alan Seçmeli 3
HIST 300 Ortak Çekirdek 4 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
SOCI 402 Zorunlu Alan 3 MAVA 446 Zorunlu Alan 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 127 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 11 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 19
Seçmeli Dersler Sayısı: 11
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)

 

 

PSİKOLOJİ
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 104 Ortak Çekirdek 3
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0 PSYC 210 Zorunlu Alan 3
TURK 100 Ortak Çekirdek 4 EQUR Ortak Çekirdek 3
PSYC 100 Zorunlu Alan 3 ECSA Ortak Çekirdek 3
SCIE Ortak Çekirdek 4 ASIU Ortak Çekirdek 3
SOSC/HUMS Ortak Çekirdek 3
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
PSYC 206 Zorunlu Alan 3 PSYC 204 Zorunlu Alan 3
PSYC 201 Zorunlu Alan 3 PSYC 205 Zorunlu Alan 3
MATH 202 Zorunlu Alan 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
ETHC Ortak Çekirdek 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
ALAN BİLİŞSEL Alan Seçmeli 3 ALAN BİLİŞSEL Alan Seçmeli 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
PSYC 301 Zorunlu Alan 3 PSYC 303 Zorunlu Alan 3
PSYC 305 Zorunlu Alan 3 PSYC 306 Zorunlu Alan 3
HIST 300 Ortak Çekirdek 4 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
PSYC 302 Zorunlu Alan 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN UYGULAMALI Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 125 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 11 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 19
Seçmeli Dersler Sayısı: 11
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)

 

 

 

SOSYOLOJİ
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 104 Ortak Çekirdek 3
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0 SOCI 212 Zorunlu Alan 3
TURK 100 Ortak Çekirdek 4 ALAN Alan Seçmeli 3
SCIE Ortak Çekirdek 4 ASIU Ortak Çekirdek 3
SOCI 100 Zorunlu Alan 3 EQUR Ortak Çekirdek 3
SOSC/HUMS Ortak Çekirdek 3
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
MATH 202 Zorunlu Alan 3 SOCI 201 Zorunlu Alan 3
ECSA Ortak Çekirdek 3 SOCI 303 Zorunlu Alan 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ETHC Ortak Çekirdek 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
SOCI 301 Zorunlu Alan 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SOCI 312 Zorunlu Alan 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
HIST 300 Ortak Çekirdek 4 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 125 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 11 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 18
Seçmeli Dersler Sayısı: 12
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)

 

 

FELSEFE
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 105/104 Ortak Çekirdek 3
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0 PHIL 131 Zorunlu Alan 3
TURK 100 Ortak Çekirdek 4 PHIL 217 Zorunlu Alan 3
PHIL 101 Zorunlu Alan 3 ASIU Ortak Çekirdek 3
PHIL 213 Zorunlu Alan 3 ETHC Ortak Çekirdek 3
HUMS/SOSC Ortak Çekirdek 3
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
PHIL 215 Zorunlu Alan 3 PHIL 216 Zorunlu Alan 3
EQUR Ortak Çekirdek 3 SCIE Ortak Çekirdek 4
ALAN Alan Seçmeli 3 ECSA Ortak Çekirdek 3
ALAN Alan Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
HIST 300 Ortak Çekirdek 4 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 125 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 11 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 18
Seçmeli Dersler Sayısı: 12
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)