Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doktora belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

İşletme (Finans)

 

Dr. Öğretim Üyesi

 

2

(*)  

15 Şubat 2020

 

Ekonomi

 

Dr. Öğretim Üyesi

 

3

(**)

 

(*) Chartered ABS kriterlerine göre, finans ve ekonomi alanlarında, 4 ve üstü sıralamalı uluslararası hakemli dergilerde en az 1 yayın yapmış olmak veya Chartered ABS kriterlerine göre, finans ve ekonomi alanlarında, 4 ve üstü sıralamalı uluslararası hakemli dergilerde yayın yapma potansiyeline sahip olmak. Yayın yapma potansiyeli, Chartered ABS kriterlerine göre finans ve ekonomi alanında, 4 ve üstü uluslararası hakemli dergilerde değerlendirme halinde olan makaleler, önde gelen hakemli alan konferanslarındaki sunumlar, ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda  QS veya THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie Classification of Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 – Araştırma Üniversitesi veya İşletme ve Ekonomi alanı sıralamasına göre Amerika’ daki R1 üniversitelerine benzer sıralardaki üniversiteler veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip üniversiteler kabul edilecektir.

(**) Chartered ABS tarafından uluslararası hakemli “Ekonomi, Ekonometri ve İstatistik” ile “Finans” alanlarında sınıflandırılan dergilerde; i) Chartered ABS kriterlerine göre 4 ve üstü sıralamalı veya ii) TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı dergi listesindeki MEP skoru 2 ve üzerinde en az bir özgün yayın yapmış olmak veya yukarıda bahsedilen dergilerden birinde yayın yapma potansiyeline sahip olmak.

Yayın yapma potansiyeli, uluslararası hakemli dergilerde değerlendirme halinde olan makaleler, önde gelen hakemli alan konferanslarındaki sunumlar, ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda  QS veya THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie Classification of Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 – Araştırma Üniversitesi veya İşletme ve Ekonomi alanı sıralamasına göre Amerika’ daki R1 üniversitelerine benzer sıralardaki üniversiteler veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip üniversiteler kabul edilecektir.