Program Hakkında

Çevremizde gördüğümüz ve göremediğimiz farklı özelliklere sahip milyonlarca malzemenin yapısını periyodik tabloda yer alan sınırlı sayıdaki atom oluşturmaktadır. Kimya, bir yandan bu malzemelerin yapılarını, özelliklerini ve özellikle de bir maddeyi başka bir maddeye dönüştüren tepkimeleri inceleyen, diğer yandan mevcut malzemelerin özelliklerinin ihtiyaca ve amaca uygun şekilde değiştirilmesini, istenilen özelliklere sahip yeni malzemelerin oluşturulmasını sağlayacak bilgileri üreten bir bilim dalıdır.

Kimya Bölümü’nde, öğrencilerimize mezun olduklarında farklı uygulama alanlarında önemli katkılar sağlayabilecek teorik ve pratik kimya eğitimini vermekteyiz. Öğrencilerimiz aldıkları zorunlu ve seçmeli derslerle teorik kimya altyapılarını oluştururken, birinci sınıftan itibaren katılabildikleri araştırma grupları içinde, katı hal kimyası, polimer kimyası, yüzey kimyası, hesaplamalı kimya, nano ve biyoteknoloji alanlarındaki araştırma projelerinde görevler alarak pratik deneyimlerini artırmaktadırlar. Öğrencilerimiz, en yeni analiz tekniklerini içeren araştırma laboratuvarları ve modern donanımlı bilgisayar laboratuvarlarında öğretim üyelerimizin danışmanlığında çalışarak en az 2 yıllık bir pratik tecrübe ile mezun olmaktadırlar. Ayrıca, bu çalışmaları sonucunda öğrencilerimizin uluslararası bilimsel dergilerde makaleleri çıkmaktadır.

Mezuniyet Derecesi

Kimya Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/content/kayit-kabul-ile-ilgili-sorular#2_15

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Mezunlarımızın büyük kısmı tam burslu olarak Amerika ve Avrupa’daki lider üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilirken, diğerleri ilaç, plastik ve çevre başta olmak üzere değişik endüstriyel sektörlerin Araştırma-Geliştirme (ARGE) ve kalite kontrol laboratuvarlarından, üretim, satış ve pazarlama bölümlerinden iş teklifleri almaktadırlar.

Daha fazla bilgi için: https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

 

KİMYA
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 106 Ortak Çekirdek 3
CHEM 101 Zorunlu Alan 4 CHEM 102 Zorunlu Alan 4
MATH 106 Zorunlu Alan 3 MATH 107 Zorunlu Alan 3
PHYS 101 Zorunlu Alan 3 MBGE 200 Zorunlu Alan 3
PHYS 101L Zorunlu Alan 1 PHYS 102 Zorunlu Alan 3
TURK 100 Ortak Çekirdek 4 PHYS 102L Zorunlu Alan 1
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
CHEM 201 Zorunlu Alan 4 CHEM 204 Zorunlu Alan 4
CHEM 206 Zorunlu Alan 4 CHEM 207 Zorunlu Alan 4
MATH 203 Zorunlu Alan 3 HUMS Ortak Çekirdek 3
COMP 110 Zorunlu Alan 3 ETHR Ortak Çekirdek 3
MATH 211 Zorunlu Alan 3 MATH 304/305 Zorunlu Alan 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
CHEM 301 Zorunlu Alan 4 CHEM 302 Zorunlu Alan 4
CHEM 303 Zorunlu Alan 3 CHEM 306 Zorunlu Alan 4
ASIU Ortak Çekirdek 3 CHEM 390 Zorunlu Alan 3
HIST 300 Ortak Çekirdek 4 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
ECSA Ortak Çekirdek 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SOSC Ortak Çekirdek 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 135 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 10 (ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 24
Seçmeli Dersler Sayısı: 9
Toplam Ders Sayısı: 43 (ALIS ve UNIV hariç)

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

PÇ# PROGRAM ÖĞREME ÇIKTILARI
1 Temel Kimya kavram ve teorilerini anlamak ve  bu bilgilere hakim olma,
2 Deney yapma, modern teknik ve araçları etkin olarak kullanma becerisine sahip olma,
3 Kimyasal deneyleri tanımlama, modelleme, izleme, analiz etme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olma,
4 Kimya problemlerini tanımlama ve çözme,
5 Problem çözme, eleştirel ve analitik düşünme yetkinliklerine sahip olma,
6 Çalışmalarının sonuçlarını meslektaşlarına ve diğer paydaşlara aktarabilme ve tartışabilme,
7 Kimya ile ilgili hesaplamalar, veri toplama, analiz etme/yorumlama ve veritabanı kullanımı için gerekli yazılımları kullanma yetkinliğine sahip olmak,
8 Yaşam kalitesini artırmaya yönelik akademik ve sanayiye yönelik bilimsel araştırma yapmak ,
9 Kimyasal analiz için modern araçları kullanma yetkinliğine sahip olmak,
10 Sözlü ve yazılı iletişim kurma ve teknik bilgiyi raporlama becerisine sahip olmak,
11 Alanlarıyla ilgili etik, felsefi ve çevresel konuların bilincinde olmak.