Program Hakkında

Koç Üniversitesi Matematik bölümü genç yaşına rağmen kısa zamanda ülkemizin önde gelen matematik araştırma merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölümümüzde 15 öğretim üyesi ve gittikçe artan sayıda doktora öğrencisi ve genç araştırmacılar bulunmaktadır. Küçük bir bölüm olması sayesinde, öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencileri arasında yakın bir karşılıklı iletişim bulunmaktadır. Bölümde açılan birçok araştırma ve birebir okuma dersleri, haftalık araştırma seminerleri ve çay saatleri bölüm içi etkileşimi güçlendirerek, tüm bireyleriyle bölümümüzü güçlü bir “öğrenme topluluğu” haline getirmiştir.

Mezuniyet Derecesi

Matematik Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/content/kayit-kabul-ile-ilgili-sorular#2_15

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Mezun öğrencilerimiz matematikte veya yakın alanlarda üniversitemizde ve dünyanın en önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmişlerdir. Mezuniyetten hemen sonra iş hayatına atılmayı hedeflleyen mezunlarımız ise bankacılık, finans, danışmanlık ve bilişim gibi alanları tercih etmektedirler.

Daha fazla bilgi için: https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

 

MATEMATİK
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 106 Ortak Çekirdek 3
MATH 106 Zorunlu Alan 3 COMP 110 Zorunlu Alan 3
MATH 103 Zorunlu Alan 3 MATH 104 Zorunlu Alan 3
PHYS 101 Zorunlu Alan 3 MATH 107 Zorunlu Alan 3
PHYS 101L Zorunlu Alan 1 MATH 203 Zorunlu Alan 3
TURK 100 Ortak Çekirdek 4
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
MATH 204 Zorunlu Alan 3  MATH 206/207 Zorunlu Alan 3
MATH 205 Zorunlu Alan 3 MATH 208 Zorunlu Alan 3
MATH 320 Zorunlu Alan 3 MATH 211* Zorunlu Alan 3
ECSA Ortak Çekirdek 3 BICH Zorunlu Alan 3
ETHR Ortak Çekirdek 3 HUMS Ortak Çekirdek 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
MATH 301 Zorunlu Alan 3 MATH 302/309 Zorunlu Alan 3
MATH 404/305 Zorunlu Alan 3 MATH 401 Zorunlu Alan 3
MATH 310/313 Zorunlu Alan 3 MATH 402/405 Zorunlu Alan 3
SOSC Ortak Çekirdek 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
ASIU Ortak Çekirdek 3 HIST 300 Ortak Çekirdek 4
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
*ÇAP yapan Matematik bölümü öğrencileri MATH 211 yerine MATH 201, MATH 202, ENGR 200, veya ENGR 201 saydırabilir.
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 125 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 10 (ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 23
Seçmeli Dersler Sayısı: 9
Toplam Ders Sayısı: 42 (ALIS ve UNIV hariç)

 

Program Öğrenme Çıktıları

PO# PROGRAM LEARNING OUTCOMES
1 Mantığın tümdengelim ve çıkarım kurallarında yetkin olmak.
2 Çıkarımların önemi hakkında bilgi sahibi olmak.
3 Kanıt zincirindeki adımların geçerli olup olmadığını ayırt edebilmek.
4 Matematikte aksiyom, tanım, teorem, kanıt gibi kavramların yapı ve dinamiklerini anlamak.
5 Matematikte soyutlama ve genelleştirmenin rolünü anlamak.
6 Gündelik yaşama ait problemleri matematik diline çevirebilmek.
7 Matematiksel simge geliştirmeyi bilmek ve gerektiğinde buluşsal yöntemleri tartışabilmek.
8 Problemleri gerektiğinde geometri diline çevirmek.
9 Matematikte örneğin olmayana ergi yöntemi gibi temel kanıtlama yöntemlerini öğrenmek.