Program Hakkında

Yaşam bilimleri ve biyoteknolojideki araştırmalar ve yeni buluşlar, İnsan Genomu Projesi’nin tamamlanması ile hızla gelişen bilişim teknolojileri biyoloji eğitimini etkilemekte, yeni açılımları ve ihtiyaçları ortaya çıkarmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün amacı; temel biyoloji ve biyokimya birikimine sahip, moleküler biyoloji ve genetik altyapısıyla donatılmış, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanında kaliteli elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca programda sunulacak olan seçmeli dersler biyoteknoloji, kanser, moleküler nörobiyoloji, gen tedavisi gibi alanlarda doktora yapmak isteyen öğrencilere güçlü alt yapı sağlayacaktır.

Bu bölümde okuyan öğrenciler, Koç Üniversitesi’ nin çekirdek programındaki kapsamlı genel derslerin yanında genel biyoloji, biyokimya, organik kimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, genetik, gelişimsel biyoloji, biyoteknoloji, biyoinformatik ve bu derslerde sunulan laboratuvar derslerini alacaklardır. Son sınıfta yapacakları araştırma projeleri ile her öğrencinin bir öğretim üyesinin gözetiminde araştırmaya katılarak bilgi ve becerisini artırması sağlanacaktır.

Mezuniyet Derecesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/content/kayit-kabul-ile-ilgili-sorular#2_15

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Moleküler Biyoloji ve Genetik programının disiplinlerarası olması, araştırma ve uygulama odaklı olması mezunlar için sanayide çok kapsamlı istihdam olanakları yaratacaktır. Mezunlar Türkiye, Avrupa ve Amerika’daki önemli üniversitelerin lisanüstü programlarına kabul edilebilecekleri gibi, gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım sektörlerinin Araştırma-Geliştirme (ARGE) ve kalite kontrol laboratuvarlarında, üretim, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışabileceklerdir.

Daha fazla bilgi için: https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

 

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 106 Ortak Çekirdek 3
CHEM 101 Zorunlu Alan 4 CHEM 102 Zorunlu Alan 4
MATH 106 Zorunlu Alan 3 MATH 107 Zorunlu Alan 3
MBGE 101 Zorunlu Alan 3 MBGE 110 Zorunlu Alan 3
TURK 100 Ortak Çekirdek 4 COMP 110 Zorunlu Alan 3
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0 MBGE 101L Zorunlu Alan 1,5
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
MBGE 203 Zorunlu Alan 3 MBGE 204 Zorunlu Alan 3
MBGE 201L Zorunlu Alan 1,5 CHEM 207 Zorunlu Alan 4
CHEM 206 Zorunlu Alan 4 SOSC Ortak Çekirdek 3
MATH 203 Zorunlu Alan 3 ECSA Ortak Çekirdek 3
PHYS 123 Zorunlu Alan 4 PHYS 124 Zorunlu Alan 4
HUMS Ortak Çekirdek 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
MBGE 300 Zorunlu Alan 3 MBGE 302 Zorunlu Alan 3
MBGE 301 Zorunlu Alan 3 MBGE 303 Zorunlu Alan 3
MBGE 301L Zorunlu Alan 1,5 MBGE 303L Zorunlu Alan 1,5
MATH 211 Zorunlu Alan 3 ALAN Alan Seçmeli 3
HIST 300 Ortak Çekirdek 4 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
ETHR Ortak Çekirdek 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ASIU Ortak Çekirdek 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 136 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 10 (ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 26
Seçmeli Dersler Sayısı: 9
Toplam Ders Sayısı: 45 (ALIS ve UNIV hariç)

 

 

PO# PROGRAM LEARNING OUTCOMES
1 Biyolojinin fiziksel, kimyasal ve matematiksel temelini anlamak.
2 Moleküler biyoloji ve genetiğin temelini anlamak.
3 Biyolojik problemlerin çözümüne bilimsel açıdan yaklaşmak.
4 Temel moleküler biyoloji ve genetik deneylerini bağımsız olarak yapabilmek.
5 Deney tasarlama ve deneysel veriyi yorumlama yetkinliklerine sahip olmak.
6 Bilimsel terimlere hakim olmak, ve sözlü ve yazılı yöntemler kullanarak etkin şekilde iletişim kurabilmek.
7 Uluslararası bilimsel yayınları takip edebilmek.
8 İşbirliği ve takım çalışmasının önemini kavramak.