Program Hakkında

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü toplumlar arası kültürel ilişkileri geliştiren ve farklı disiplinleri bir araya getiren bir edebiyat çalışması sunar. İçinde dünya edebiyatı, eleştirel kuram ve disiplinler arası dersleri de bulunduran programda öğrenciler seçkin öğretim üyeleriyle Türkiye, Osmanlı, Avrupa, Amerika ve Postkolonyal edebiyat ve kültürel araştırmalar alanlarında çalışma fırsatı bulurlar. Bölümümüz ayni zamanda öğrencilerinin Koç Üniversitesi bünyesinde yer alan zengin ders seçenekleri ve yurtdışı değişim programlarından da yararlanmasını sağlar.

Mezuniyet Derecesi

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/content/kayit-kabul-ile-ilgili-sorular#2_15

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans derecemiz edebiyat alanında yüksek lisans ve doktora imkânları sunduğu kadar, eğitim, medya, yayıncılık, ve reklamcılık alanlarında kariyer için temel nitelikte bir eğitim sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için: https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

 

İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 105 Ortak Çekirdek 3
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0 LITR111 Zorunlu Alan 3
TURK 100 Ortak Çekirdek 4 EQUR Ortak Çekirdek 3
LITR 109 Zorunlu Alan 3 SCIE Ortak Çekirdek 4
ASIU Ortak Çekirdek 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SOSC Ortak Çekirdek 3
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
LITR 201 Zorunlu Alan 3 LITR 211 Zorunlu Alan 3
HUMS Ortak Çekirdek 3 LITR 216 Zorunlu Alan 3
LITR 210 Zorunlu Alan 3 ALAN Alan Seçmeli 3
YABANCI DIL Alan Seçmeli 3 YABANCI DİL Alan Seçmeli 3
ECSA Ortak Çekirdek 3 ETHR Ortak Çekirdek 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
LITR 303 Zorunlu Alan 3 LITR 304 Zorunlu Alan 3
LITR 316 Zorunlu Alan 3 LITR 318 Zorunlu Alan 3
ALAN Alan Seçmeli 3 YABANCI DİL Alan Seçmeli 3
HIST 300 Ortak Çekirdek 4 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
YABANCI DİL Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 125 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 12 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 21
Seçmeli Dersler Sayısı: 8
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)

 

Program Öğrenme Çıktıları

1- Edebiyat ve yabancı dilleri disiplinlerarası ve karşılaştırmalı kapsamda, tarihi, coğrafi ve kültürel bağlamda tartışabilmek
2- Metinleri tarihi ve kültürlerlarası bir algıda anlayabilmek
3- Edebi ve kültürel metinlerdeki önemli fikir, değer ve konuları ve onların dönemlerarası kültürel ve toplumsal etkilerini tanımlayabilmek
4- Edebiyatın diğer alanlarla etkileşimini değerlendirebilmek
5- Kritik ve kuramsal yaklaşımları farklı tarzlardaki edebi ve kültürel metinlerin analizi için uygulayabilmek
6- Araştırma, okuma, yazma ve sözlü iletişimi yetkinliklerini geliştirmek
7- Analitik ve eleştirel düşünme yetkinliği kazanmak
8- Üç farklı dilde edebiyat çalışmaları yapabilmek için gerekli lisan yetkinliğine sahip olmak
9- Farklı yazılı ve elektronik kaynaklardan alınan bilgiyi değerlendirebilmek