Program Hakkında

Psikoloji Bölümü, ulusal ve uluslararası akademik standartların üzerinde eğitim vermenin yanında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yürüterek evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bölüm, öğrencilerini projelerde yer almaya, araştırma konusunda doğrudan doğruya deneyim kazanmaya ve insan gelişimine dair konuları tanımaya yönlendirmektedir.

Bölüm, öğrencilerinin psikolojinin hemen tüm alanlarında donanım kazanmasını ve psikolojideki farklı yaklaşımlara dair bilgi sahibi olmasını beklemektedir. Bölümde bilişsel, gelişimsel, sosyal, örgütsel ve kültürler arası psikoloji gibi alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri görev yapmaktadır. Öğrencilerimiz, öğretim üyelerinin üzerinde çalıştığı ulusal ve uluslararası projelerde birebir yer alabilmektedir. Bölüm, öğrencilerinin alanı daha iyi tanımaları ve izlemeleri için, yurt içinden ve yurt dışından psikolojideki bellibaşlı bilim insanlarını konuşmacı olarak davet etmektedir.

Mezuniyet Derecesi

Psikoloji Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/content/kayit-kabul-ile-ilgili-sorular#2_15

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Mezunlarımızın büyük kısmı dünyaynın en iyi üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilirken, diğerleri pazar araştırmaları, sağlık, eğitim ve danışmanlık başta olmak üzere çok çeşitli sektörlerde kariyerlerine devam etmektedirler.

Daha fazla bilgi için: https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

 

PSİKOLOJİ
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 104 Ortak Çekirdek 3
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0 PSYC 210 Zorunlu Alan 3
TURK 100 Ortak Çekirdek 4 EQUR Ortak Çekirdek 3
PSYC 100 Zorunlu Alan 3 HUMS Ortak Çekirdek 3
SCIE Ortak Çekirdek 4 ASIU Ortak Çekirdek 3
SOSC Ortak Çekirdek 3
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
PSYC 206 Zorunlu Alan 3 PSYC 204 Zorunlu Alan 3
PSYC 201 Zorunlu Alan 3 PSYC 205 Zorunlu Alan 3
MATH 202 Zorunlu Alan 3 ECSA Ortak Çekirdek 3
ETHR Ortak Çekirdek 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
ALAN BİLİŞSEL Alan Seçmeli 3 ALAN BİLİŞSEL Alan Seçmeli 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
PSYC 301 Zorunlu Alan 3 PSYC 302 Zorunlu Alan 3
PSYC 305 Zorunlu Alan 3 PSYC 303 Zorunlu Alan 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 PSYC 306 Zorunlu Alan 3
HIST 300 Ortak Çekirdek 4 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ALAN UYGULAMALI Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 125 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 12 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 19
Seçmeli Dersler Sayısı: 10
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)