Program Hakkında

Bölümün amacı; öğrencilere, toplumları ve sosyal yaşamı eleştirel şekilde inceleyebilmeleri için gerekli donanımı edinmelerinde yardımcı olmaktır. Üniversitenin liberal eğitim felsefesine uygun olarak, öğrenciler ayrıca mezun olduktan sonra farklı ortamlarda kullanabilecekleri yararlı kavramsal ve analitik beceriler geliştireceklerdir.

Programın amacı; sosyolojide kullanılan ana kavramlar, teorik yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri konusunda öğrencilere sağlam bir temel sunmaktır. Bölümde verilen temel eğitim, seçmeli derslerle desteklenir. Seçmeli dersler, medya ve iletişim, aile sosyolojisi, çocuk gelişimi, eğitim sosyolojisi, kültür araştırmaları, ırk/ etnik yapı, kent sosyolojisi, gelişme sosyolojisi ve siyaset sosyolojisi gibi öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını yansıtan konular üzerine odaklanır.

Mezuniyet Derecesi

Sosyoloji Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/content/kayit-kabul-ile-ilgili-sorular#2_15

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Üniversitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Sosyoloji lisans derecesi alan öğrenciler, çalışma hayatı için donanımlı bir şekilde mezun olurlar. İş dünyasına giren mezunlarımız, yerel ve uluslararası şirketlerin yönetimlerinde ve araştırma bölümlerinde veya sivil toplum kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Mezunlarımızın bir kısmı ise, akademik kariyer yapmak üzere dünyanın ileri gelen üniversitelerinde lisansüstü programlara devam etmektedirler.

Daha fazla bilgi için: https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

 

 

SOSYOLOJİ
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 104 Ortak Çekirdek 3
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0 SOCI 212 Zorunlu Alan 3
TURK 100 Ortak Çekirdek 4 ALAN Alan Seçmeli 3
SCIE Ortak Çekirdek 4 HUMS Ortak Çekirdek 3
SOCI 100 Zorunlu Alan 3 EQUR Ortak Çekirdek 3
SOSC Ortak Çekirdek 3
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
MATH 202 Zorunlu Alan 3 SOCI 201 Zorunlu Alan 3
ECSA Ortak Çekirdek 3 SOCI 303 Zorunlu Alan 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ETHR Ortak Çekirdek 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ASIU Ortak Çekirdek 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
SOCI 301 Zorunlu Alan 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SOCI 312 Zorunlu Alan 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
HIST 300 Ortak Çekirdek 4 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 125 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 12 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 17
Seçmeli Dersler Sayısı: 12
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)

 

 

Program Öğrenme Çıktıları

PO1: Sosyolojik hayal gücünü, kendisinin ve diğerlerinin kişisel konularını toplumsal güçler ve kategoriler ile ilişkilendirmede kullanmak için, sosyolojik bilgiyi sınıfın dışına ve ötesine taşımak,

PO2: Ana sosyoloji teorilerini ve araştırma metotlarını tanımlamak ve uygulamak,

PO3: Çağdaş tartışmalar hakkında bilimsel pozisyonlar geliştirme ve merak, değer ve bağımsız düşüncenin değeri, farklılıkların benimsenmesi, eşitsizliklerin farkındalığı ve sosyal adalete yönelim gibi sosyolojik düşüncenin ilkeleriyle tutarlı pozisyonlar inşa etmek,

PO4: Birlikte çalışarak, sosyolojik bakış açılarını daha geniş kitlelere ulaştırmak için mükemmel sözlü ve yazılı becerileri edinmek ve desteklemek.