Program Hakkında

Koç Üniversitesi Finans Yüksek Lisans programı finans alanında eksiksiz bir temel sağlar ve finansçıların gereksinim duydukları uygulamalı mali analiz ve araştırma becerilerini geliştirir.

Program 6 temel ders ve 5 seçmeli dersten oluşan tezsiz bir program olup, 12 aylık bir süre zarfında 3 dönem olarak tamamlanmak üzere hazırlanmıştır. Dersler yıl içinde haftada iki gün (Pazartesi ve Çarşamba) akşamları saat 6:30’dan 9:30’a kadar ve Cumartesi günleri 9:00’dan 5:00’e kadar sürmektedir. Dersler, Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü’nde verilmektedir.

Öğrenciler ilk derslerde genel finansal teorileri ve kurumsal finans konseptlerini Mali tablolar & Raporlama, Finansal Ekonometri, Kurumsal Finans ve Yatırım’da incelemeye başlarlar. İlk derslerde edinilen bilgi ve beceriler, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Finansal Türevler, Kurumsal Strateji ve Risk Yönetimi ve İleri Kurumsal Finansman derslerindeki ileri seviye konular için temel hazırlar. Son olarak, öğrenciler derslerde öğrendikleri bilgilerle Banka Finansal Yönetimi veya Değerlendirme ve Kurumsal Yeniden Yapılanma veya Portföy Yönetimi gibi vaka odaklı derslerde öğrendikleri bilgileri uygularlar.

Mezuniyet Derecesi

Finans Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Finans Yüksek Lisans Programı’na katılmanın ilk ve en önemli koşulu, motivasyon ve istekliliktir. Ayrıca başvuru sahiplerinin aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

 • Akredite bir kurumdan lisans derecesi
 • Minimum 2 sene tam zamanlı iş deneyimi
 • Askerliğin tamamlanmış olması (yükümlülük mevcut ise) veya tecilin ispatı
 • İngilizcede yeterlilik

Finans Yüksek Lisans Programına başvuru için Online Başvuru Formu’nun doldurulması (gradapp.ku.edu.tr) ve ilgili belgelerin yüklemesi gerekmektedir:

 • Eğitim alınmış olan tüm Üniversitelerden resmi akademik not belgesi
 • Konuları başvuru formunda verilmiş üç tane kompozisyon
 • Başvuru ücreti ödeme makbuzu
 • Adayın çalıştığı kurumun yüksek lisansını desteklediğine dair belge

Başvuru için 2 adet referans mektubu gerekmektedir. Aday, Online Başvuru Formu’nda referans mektuplarını dolduracak kişilerin iletişim bilgilerini belirtir ve Enstitü tarafından ilgili kişilere Referans Mektubu Formu’nun web adresi e-mail yoluyla gönderilir.

Başvurularını tamamlayan adaylardan uygun görülenler mülakata alınırlar. Mülakat öncesinde adaya kısa bir makale verilir ve makaleyle ilgili soruları mülakat sırasında yanıtlaması istenir. İngilizce Mülakat sonrasında gerekli görülmesi halinde TOEFL ve GMAT skorları istenebilir.

Sorularınız için gsb@ku.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.3
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

 

Mezuniyet için tüm ders yükümlülüklerinin geçer notla tamamlanmış olması ve en az 3.00/4.00 genel not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.

 • Özenli teorik ve analitik perspektif
 • Uluslararası kapsam
 • Eğitime Yatırımda Güçlü Kazanımlar
 • Finans Yüksek Lisans Diploması hak kazanabilmek için öğrencilerin 30 kredi saatini tamamlaması gerekmektedir
 • 6 temel (3 krediden oluşan 4 ders ve 1,5 krediden oluşan 2 ders) ve 12 seçmeli ders arasından alınabilecek 5 veya daha fazla seçmeli ders
Güz Dönemi Bahar Dönemi Yaz Dönemi
Temel Dersler Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler

Ders tanımlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://gsb.ku.edu.tr/tr/ders-tanimlari-1

Mezuniyet Projesi

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) kuralları uyarınca, Koç Finans Yüksek Lisans diplomasının bir tez gerekliliği bulunmamaktadır. Her öğrenci dönem süresince bir dizi araştırma projesi uygular. Bireysel bir proje bu gerekliliği yerine getirmek için teslim edilebilir.

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Öğrencilerin kariyer rehberlikleri ve iş arayışları için tasarlanmış diğer iki hizmet olan kütüphanedeki Kariyer Kaynakları Köşesi ve çevrimiçi Koç Üniversitesi Şirket – İşveren Veritabanı 1500’den fazla şirketi kapsamaktadır.

 

Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi tüm lisansüstü öğrencilerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İlgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz: http://career.ku.edu.tr/