• Yoğun Bakım Hemşireliği (Tezli)
  • Tıbbi Mikrobiyoloji (Tezli)
  • Tıbbi Fizyoloji (Tezli)
  • Hemşirelik (Tezli)
  • Üreme Biyolojisi (Tezli)