Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi

Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi (VPAA Ofisi), Üniversitemizin akademik mükemmelliği yakalama misyonu doğrultusunda, altı fakülte, dört enstitü ve Hemşirelik Yüksek Okulu ile birlikte üniversitenin akademik faaliyetlerini yönetir ve İngilizce Hazırlık Okulu, Koç Öğrenme ve Öğretme Ofisi, Suna Kıraç Kütüphanesi, Kayıt ve Kabul Müdürlüğü, Koç Üniversitesi Yayınları ve Engelsiz Ofisi ile birlikte çalışır.

VPAA Ofisi, akademik süreçler ile ilgili prensipleri ve yönergeleri belirlerken, üniversiteki tüm akademik birimleri önemseyerek akademisyen ve öğrencileri kapsayan bir yaklaşım benimser. Ofis aynı zamanda Üniversitenin Akademik ve Yönetim Kurullarının toplantılarını düzenler, gündemini belirler ve alınan kararları ilgili birimler ve öğretim üyeleri ve öğrenciler ile paylaşılması sürecini yönetir.

Üniversitemizdeki farklı birimler arasındaki koordinasyonu sağlayarak stratejik önceliklerin tanımlaması ve şekillenmesinde fakülte dekanları ve enstitü müdürleri ile birlikte çalışan Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi, ayrıca öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin atama ve yükseltmelerine ilişkin süreçleri de yürütür.


 

    

 

Akademik Takvim

 

 

 

 

 

Akademik Programlar

Koç Üniversitesi'nde verilmekte olan Lisans, Yüksek Lisans  ve Doktora  Programları'na Fakülte ve Enstitülerimizin  sayfalarından ulaşabilirsiniz:

 

 

 

Çift Anadal, Yandal ve Uzmanlaşma Programları

Koç Üniversitesi öğrencileri akademik deneyimlerini Çift Anadal, Yandal ya da Uzmanlaşma Programları ile zenginleştirebilirler. Programların güncel listesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

Çekirdek Program Müfredatı

Çekirdek Program farklı altyapılara sahip öğrencilerin sunduğu çeşitliliği akademik çalışmalar ile geliştirerek ve bölümlerarası etkileşimi en üst düzeye taşıyarak  öğrencilerin hayata en iyi biçimde hazırlanmalarını  hedefleyen bir eğitim anlayışıdır.

 

 

Ders Listeleri

  • İlgili dönemde verilmekte olan dersleri görmek için tıklayınız.

 

 

 

 

Komiteler

Koç Üniversitesi'nde bulunan akademik ve idari komitelere  ve bu komitelerin üye bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Yaz Araştırma Programı

  • Bu prgram araştırma becerilerini iyileştirmek isteyen yüksek lisans veya doktora yapmayı planlayan motisvasyonu yüksek farklı üniversitelerin lisans öğrencilerine yöneliktir. Program lisans öğrencilerine araştırma tecrübesi kazandırarak lisansüstü eğitimi veya profesyonel araştırma kariyeri seçiminde kendilerine yardımcı olur.
  • Programın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.