Fakülte
İktisadi ve İdari Bilimler
Yandal Programı Uluslararası İlişkiler İşletme Ekonomi
Toplam Ders Sayısı 6 6 6
Toplam Zorunlu Ders Sayısı 3 3 2
Zorunlu 1 INTL 101 MKTG 201 ECON 201    
Zorunlu 2 INTL 203 MFIN 202 ECON 202    
Zorunlu 3 INTL 204 OPS -
Toplam Seçmeli Ders Sayısı  3  3  4
Seçmeli Dersler INTL 3xx veya INTL 4xx olmalıdır En az 1 seçmeli ders MGMT 3xx veya MGMT 4xx olmalıdır ECON 3xx veya ECON 4xx olmalıdır
Notlar Öğrencinin Anadal ve Çift Anadal program dersleri ile belirlediği Yandal programına ait dersler eş tanımlı olmamalıdır.
  * Bahar 2017 döneminden itibaren geçerli olmak üzere anadalı INDR olan öğrencilerin INDR 371 ve 372 derslerini başarı ile tamamladılarsa OPSM 301 yükümlülüğü yerine ek bir alan seçmeli ders almaları gerekmektedir.
  OPS: OPSM 301, OPSM 302
  ECON 201 ve ECON 202 derslerini alabilmek için sırasıyla ECON 101 (veya ECON 100) ile ECON 102 ön koşul derslerini tamamlamak gerekir.