Koç Üniversitesi Çekirdek Programı Hedefleri

- İnsan bilgisinin özünde bir bütün olduğunu kavramak

- Farklı akademik disiplinler arasında köprüler kurabilmek

- Eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek

- Farklı alanlar arasında işbirliğine ilham vermek

- Mesleki kaygılar tarafından sınırlandırılmadan araştırmacı ve entelektüel faaliyetlerde bulunmak

- Üniversite ve toplum arasında bir köprü görevi üstlenmek

- Türkiye ve tüm dünyanın sahip olduğu sanatsal ve kültürel mirasın değerini kavramak

- Farklı geçmiş deneyimlere sahip bireyler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve teşvik etmek

- İletişim becerisi yüksek etkin liderler yetiştirebilmek