Bilgi Alanları

Çekirdek Program, sosyal bilimler felsefemizin ayrılmaz bir parçası olan 7 alandan oluşmaktadır:

İnsani Bilimler (HUMS)

İnsani bilimler çekirdek dersleri, içinde tarih, felsefe ve edebiyatın da bulunduğu geniş bir alanı kapsar. Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini besler ve alışılmış düşünce kalıplarının dışına çıkmalarını teşvik eder.

HUMS dersleri için tıklayınız.

Sosyal Bilimler (SOSC) 

Bu bilgi alanı, psikoloji, antropoloji, sosyoloji, siyasi bilimler ve arkeoloji gibi insan davranışlarını ve sosyal yapıların işlev ve etkileşimlerini ele alan konuları kapsamaktadır.

SOSC dersleri için tıklayınız.

Estetik ve Yorumlamaya Dayalı Bakış (ASIU)

Bu alanda sunulacak derslerin temel amacı, öğrencilerimizin çeşitli sanat dalları ile ifade edilen duygu, düşünce ve görüşlerin değerlendirilmesinde zengin bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.

ASIU dersleri için tıklayınız.

Ekonomi ve Stratejiye Dayalı Analiz (ECSA)

Bu bilgi alanı bireyler ve kurumlar arasında ilişkileri ekonomi ve stratejiye dayalı olarak inceleyen konuları kapsamaktadır.

ECSA dersleri için tıklayınız.

Etiksel Muhakeme (ETHR)

Çekirdek Programa ilk kez dahil edilen bu bilgi alanının amacı etik konusunda öğrencilerimizin evrensel ilke, değer ve kavramların ışığı altında tercih yapabilen bireyler olmasına katkı sağlamaktır.

ETHR dersleri için tıklayınız.

Ampirik ve Sayısal Analiz (EQUR)

Bu bilgi alanında sunulacak dersler ile karar verme konusunda matematiksel yaklaşımlara dayalı temel bir anlayış geliştirilmesi hedeflenmektedir.

EQUR dersleri için tıklayınız.

Temel Bilimler (SCIE)

Bu bilgi alanının temel amacı öğrencilerimizin teknolojik ve bilimsel gelişmeleri ve bu gelişmelerin toplumların dönüşümünde oynadığı rolü geniş ve bilimsel düşünceye dayalı bir bakış açısı ile değerlendirmelerini sağlamaktır.

SCIE dersleri için tıklayınız.