Çekirdek Programın Sağladığı 8 Yetkinlik

1. Yetkinlik: Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini sergilemek

 • Yazı yazma, konuşma, okuma, dinleme ve kişilerarası ilişkiler gibi çeşitli iletişim biçimlerinde karşı tarafı anlamak ve  karşı tarafla etkin bir biçimde iletişim kurabilmek.
 • Düşünceleri düzenleyip başkalarına etkin bir biçimde aktarabilmek.
 • Başkalarının fikirlerine değer vermek ve o fikirlere önemli katkılar yapabilmek.
   

2. Yetkinlik: Eleştirel düşünme becerisi sergilemek

 • Bilgiyi içten gelen bir motivasyon ile aramak.
 • Sözlü veya sayısal kanıtları yorumlayabilmek, çözümleyebilmek ve değerlendirebilmek.
 • Bilgiye dayanarak sonuçlara varabilmek.
 • Edinilen bilgiye bilimsel şüphecilikle yaklaşmak.
 • Sağlam dayanakları olan, açıkça ifade edilen ve sürdürülebilir görüşleri oluşturabilmek.
 • Önceden edinilmiş bilgileri sorgulamak.
   

3. Yetkinlik: Analitik düşünme becerisi sergilemek

 • Gündelik sayısal problemleri çözmek için analitik teknikleri kullanmak.
 • Problemleri çözebilmek için gereken verileri tespit edebilmek.
 • Sebep-sonuç ilişkilerini ve bu ilişkilerin varlığını doğrulayan yöntemleri anlamak.
   

4. Yetkinlik: Bilgileri birleştirmek

 • Çeşitli araştırma yöntemlerinin uygun kullanım alanlarını anlamak.
 • Eğitim sürecinde edinilmiş bilgilerin üniversite dönemine ve sonrasına olan etkilerini ifade etmek.
 • Yeni edinilen belirli bir alanla ilgili bilgileri başka alanlarda edinilmiş bilgilerle ilişkilendirmek.
 • Öğrenme sürecindeki kendi güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek ve kendini yönetebilen bir ‘öğrenen’ olmak.
 • Entelektüel gelişim için bir planlama yapmak.

5. Yetkinlik: Etik kavrayış becerisi sergilemek

 • Gündelik hayatta insan haklarının değerini anımsamak.
 • Başkalarıyla olan ilişkileri, kendini haklı görmenin, kendini kandırmanın, haksız uygulamaların ve başkalarının haklarını ihlal etmenin yanlışlığını idrak ederek yürütmek.
 • Tarafsızlık, yükümlülükler, dürüstlük, adalet, başkalarının iyiliği ve özgürlükler gibi etik konuları farklı bakış açılarından görerek tartışabilmek.
 • Etik olanı, etik olmayandan ve aldatıcı etik görüntüsünde olandan ayırdetmek.

6. Yetkinlik: Yaratıcılık sergilemek

 • Yeni ve yenilikçi fikirler üretmek.
 • Var olan problemler için yeni yöntemler ve çözümler geliştirmek.
 • Duyguları, inançları ve düşünceleri farklı sanatsal şekillerde ortaya koymak.

7. Yetkinlik: Bağımsız araştırma becerisi sergilemek

 • Bilgiye ulaşma konusunda istekli olmak.
 • Bilgiye erişme yöntemlerinde ve/veya bilgi kaynaklarının kullanımında esneklik göstermek.
 • Meslektaşlarla işbirliği halindeyken veya bir metin üzerinde çalışırken bilgiyi yeni şekillerde yorumlayabilmek.

8. Yetkinlik: Ampirik muhakeme becerisi geliştirmek

 • Grafik, tablo, ölçü birimi, ölçek ve dağılım gibi sayısal veya simgesel bilgileri yorumlamak, deneysel yöntemi uygun şekilde kullanmak.
 • Veri yaratmak, toplamak ve yorumlamak.
 • Bir hipotezi test edebilme ve bir fikri bilimsel yöntemlerle doğrulayabilme becerilerini sergilemek.