Kayıt Sürecinde Sıkça Sorulan Sorular


KUSIS - Ders Planlama Hakkında

 1. KUSIS’te ders planlaması nedir?

İlgili dönemde almayı düşündüğünüz derslerin seçilmesi işlemidir. Bunun en önemli faydası, kayıt sırasında ders bekleme listelerinin öncelik sırasının olabildiğince talebe uygun tanımlanması ve kayıt dönemi başladığında sistem üzerinden kayıtların daha hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktır.

 1. KUSIS'te ders planlamasını sistem açılır açılmaz yapmamın kayıt olmama etkisi nedir?

Kayıt olmak ile planlama yapmak iki farklı süreçtir.  Planlamayı ilk yapmanın veya son yapmanın kayıt olmanıza hiçbir etkisi yoktur. Sistem kayıt için açıldığında KUSIS'te planlama yapmanın kayıt olmaya getirdiği bir öncelik yoktur.

 1. KUSIS’te planlama ve kayıt yapmanın işlevleri nedir?

Planlamanın öğrenciler açısından çok önemli bir diğer katkısı ise planlama yapmış olan ve planladığı dersleri alacak öğrencinin, kayıt dönemi açıldığında sadece kayıt sürecindeki adımları tamamlaması gerektiği için ders seçimi, ders saatlerinin programa uygunluğu, saatlerde çakışma olmaması gibi kontrol adımlarını atlamış olmasıdır. 

 1. Planlamada doğru strateji ne olmalıdır?

Doğru strateji sadece almayı düşündüğünüz dersleri olabildiğince gerçekçi olarak planlamaktır. Örneğin kredi ve benzeri gereklilikler nedeni ile 5 derse kayıt olmanız gerekiyor ise sadece 5 dersi planlayın. 7 derse planlama yapmanız kayıt sırasında ders yükünüz üzerinde olan 2 dersi seçerek listeden silmenize ve dolayısıyla vakit kaybetmenize neden olabilir.
Kayıt sırasında istediğiniz derslere girememe ihtimaline karşın seçeceğiniz yedek dersleri sistem dışında ayrıca belirleyebilirsiniz.


Dönem Ücretine Burs ve İndirimlerin Uygulanması

Birden fazla burs ve/veya indirim türünden yararlanan öğrenciler için dönem ücreti, her burs ve/veya indirim uygulandıktan sonra öğrencinin ödemesi gereken kalan ücrete diğer burs ve/veya indirimlerin uygulanmasıyla belirlenir.

Koç Topluluğu Çalışanları, Koç Topluluğu Emeklileri, Koç Üniversitesi Çalışanları ve Koç Lisesi İndirimlerinden herhangi ikisi birlikte kullanılamaz. Belirtilen indirimlerle birlikte yalnızca Kardeş indirimi kullanılabilir. Nihai ücrete ilk indirim uygulandıktan sonra hesaplanan eğitim ücretinden kardeş indiriminin uygulanması ile ulaşılır.

 


Eğitim-Öğretim Ücretleri ile İlgili Güncel Kurallar

'Ücretlendirme Kuralları' web sayfasını ziyaret ediniz
 


Kayıt Dondurma ile İlgili Kurallar

1. Koç Üniversitesi’nde dönemlik kayıt dondurma ücreti, dönem ücretinin %20’sidir (yıllık ücretin %10’udur). Bu ücret, öğrencilerin öğrencilik haklarının (yurt kullanımı hariç, kütüphane ve diğer tesislerin kullanımı ve öğrenci belgesi temini gibi) devam etmesi için belirlenmiş olan ücrettir. Kayıt donduran öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanmaya devam edebilirler.

2. Koç Üniversitesi’ne yeni giriş yapan lisans öğrencileri, ilk iki yarıyıllarında YÖK tarafından onaylanan öğrenci değişim programları haricinde bir sebep ile kayıt dondurmak isterlerse, burs ve indirim durumlarına bakılmaksızın kayıt dondurdukları dönem için burssuz dönem ücretinin tamamını öderler. YÖK tarafından onaylanan öğrenci değişim programlarına katılacak öğrenciler için dönemlik kayıt dondurma ücreti dönem ücretinin %20’sidir.

3. Yeni girişli lisans öğrencileri ilk iki yarıyıllarında Üniversite’nin onayı olmaksızın kayıt yenilemedikleri takdirde burs ve indirim durumlarına bakılmaksızın burssuz dönem ücretinin tamamı ile borçlandırılırlar.

4. Yeni girişli lisans öğrencilerinin ilk iki yarıyılları hariç; Akademik yarıyılın ilk 7 haftası içerisinde yapılan kayıt dondurma için öğrenci, dönem ücretinin %20'sinin altına düşülmemek koşulu ile, %50 ücret iadesi alır. Bu süreyi aşan kayıt dondurma taleplerinde ücret iadesi yapılmaz.


Hangi öğrenciler 'fazla ders yükü' alabilir?

 • 2.7 ve üzeri genel not ortalamasına sahip öğrenciler (*)
   
 • Bir önceki dönemlerini (Yaz dönemi hariç) en az normal ders yüklerini alarak tamamlamış ve dönem not ortalamaları 2.7 veya üzeri olan öğrenciler
   
 • Normal dönemlik ders yüklerinden birer fazla ders alarak, biri Yaz dönemi olmak üzere en fazla üç dönemde mezun olabilecek durumda olan öğrenciler
   
 • Aldıkları fazla ders, devam etmekte oldukları Çift Anadal Programı ile ilişkili olan Çift Anadal Programı öğrencileri

fazla ders yükü (normal dönemlik ders yüklerine ek olarak 2 veya üzeri krediye sahip bir ders) alabilirler.

 • 3.6 ve üzeri genel not ortalamasına sahip öğrenciler normal ders yüklerine ek olarak 2 veya üzeri kredili 2 ders alabilirler.

Bu şartları sağlamayan öğrenciler ek ders yükü alamazlar.

Fazla ders yükü için Güz ve Bahar yarıyıllarında ek bir ücret gerekmemektedir. Yaz döneminde ise öğrenciler aldıkları ders başına ücretlendirilir. Yaz döneminde fazla ders yükü 3 derstir.

(*) Not: Freshman statüsünde olan Mühendislik Fakültesi öğrencileri, yukarıdaki şartlardan en az birini sağladıkları durumlarda, ancak Danışman onayıyla fazla ders yükü alabilirler.


Freshman (FR) statüsündeki öğrenciler ders değişikliği yapabilir mi?

 • Üniversitemizde ilk dönemlerini okumakta olan ve FR statüsünde olan öğrenciler ders değişikliklerini ancak İlk Yıl Danışmanları’ndan (veya Dekan ya da Dekan Yardımcıları’ndan) onay aldıktan sonra yapabileceklerdir.
   
 • Ders değişikliği yapmak isteyen öğrencilerin geçmek istedikleri derste bekleme listesine düşebileceklerini ve kayıtların sonunda o derse girememiş olabileceklerini dikkate almaları gerekir.

 

Freshman statüsünde olmayan öğrenciler ders değişikliği yaparken nelere dikkat etmelidir?

 • FR statüsünde olmayan öğrencilerin ön kayıtlar sırasında yapacakları değişiklikler için danışman onayı almalarına gerek yoktur. Bunun ile birlikte, programlarında yapmayı düşündükleri değişiklikleri özellikle dönem başlamadan danışmanları ile paylaşmalarını önemle tavsiye ediyoruz.

 

'Consent' alma süreci nasıl işler?

 • "Consent" ibaresi olan dersler önkoşulu olan ya da sınıfın kapasitesindeki sınırlamalar gibi nedenlerle derse kayıt olabilmek için öğretim üyesinden onay alınması gereken derslerdir. Öğrencilerin bu dersleri almak için yeterli donanıma sahip olup olmadıkları veya kapasite konusundaki onay dersi veren öğretim üyesi tarafından denetlenir.

 • Seçtiğiniz dersler arasında “consent” gerektiren dersler varsa, dersi veren öğretim görevlisine onay vermesi için KUSIS anasayfa ekranı üzerinden bir uyarı mesajı gönderilmesi gerekir.


 

Dersten çekilme şartları nelerdir?

 • Ders ekleme-bırakma dönemi sonrasında, öğrenciler ders kaydı yaptırmalarına karşın her hangi bir nedenle almak istemedikleri bir dersten akademik takvimde belirtilen dersi bırakma tarihine kadar çekilebilirler ve çekildikleri dersten not almazlar. Bu durum öğrencilerin not durum belgelerine (transkript) 'W' olarak kaydedilir.
   
 • Öğrencilere çekildikleri ders için ödemiş oldukları ücretin iadesi yapılmaz.
   
 • Eylül 2013 Akademik Kurulu'nda alınan karar gereği, öğrenciler Değişim Programları ve Yaz Dönemleri dışında öğrenim süreleri boyunca fazla ders yükü olarak aldıkları derslerden en fazla 3 tanesinden geri çekilebilirler. Mevcut öğrencilerin 2013 Güz Dönemi’nden önce W notu ile geçtikleri ders sayısı bu toplama dahil edilmeyecektir.

CPAP yükümlülüğü hakkında

 • Tüm öğrencilerin mezuniyetlerine yönelik şartlar arasında CPAP 100 sınavını veya CPAP 150 dersini başarıyla tamamlamak bulunmaktadır.
   
 • 2014 Güz döneminden itibaren açılmış olan CPAP 150 dersi yerine CPAP 100 sınavını almayı tercih eden öğrenciler, bu sınavı kendi tercih ettikleri dönemde alabilirler; fakat CPAP 100 sınavının veya CPAP 150 dersinin, almak istedikleri başka derslerin ön koşulu olabileceğine dikkat etmelidirler.
   
 • CPAP 150 dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler CPAP 100 yükümlülüklerini de tamamlamış sayılacaklardır.
   
 • CPAP 100 sınavını tamamlamış öğrencilerin ise CPAP 150 dersine kayıt yaptırmaları mümkün değildir.
   
 • CPAP 150 “Productivity Tools on Personal Computers” dersi 2014 Güz yarıyılı itibariyle açılmıştır. 1 kredilik olan dersin eğitim dili İngilizcedir. Öğrencilerin on-line olarak tamamladıkları CPAP 100 sınavının aksine, CPAP 150 dersi sınıf ortamında verilmektedir. Dersin içeriği CPAP 100 ile büyük oranda aynı olmakla birlikte, özellikle internet uygulamaları alanında bazı ek konuları içermektedir.

Lisans programında ders programı (template) değişikliği olduğunda öğrenciler hangi ders programını takip ederler?

 • Ders programı (template) değişikliklerinde öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı tarihteki ders programı uygulanır. Çift Anadal, Yandal ve Uzmanlaşma Programları’nda, öğrencinin akademik programına başladığı yılki ders programı esas alınır. Öğrenciler isterlerse, girdikleri yıldan sonra yapılan yeni ders programına geçebilirler.
   
 • İç Yatay Geçiş durumunda ise öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı tarihteki ders programı uygulanacak, fakat öğrencinin yeni programa geçiş hakkı saklı tutulacaktır. Bununla birlikte, öğrencinin okula kayıt yaptırdığı tarihteki ders programının uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda (örneğin Çekirdek Programlarda yapılan değişiklikler nedeniyle eski Çekirdek Program derslerinin artık verilmiyor olması gibi) Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ilgili gruptaki öğrenciler yeni ders programından sorumlu tutulabileceklerdir.

 

1 kredilik dersler ile ilgili kurallar nelerdir?

 • Öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca en fazla 3 adet 1 kredilik dersi mezuniyet için gerekli olan serbest seçmeli ders kredisi kapsamında kullanabilirler. Bunun dışında alınmış 1 kredilik dersler, mezuniyet için gerekli şartları tamamlamada kullanılamaz.
   
 • 1 kredilik dersler normal ders yüküne sayılmaz. Normal ders yükü aldıkları bir dönemde öğrenciler ek olarak en fazla 3 adet 1 kredili ders alabilirler; fazla ders yükü aldıkları bir dönemde ise öğrenciler en fazla 1 adet 1 kredilik ders alabilirler.
   

 

Çift Anadal, Yandal ve Uzmanlaşma programları ile ilgili bilgilere nereden ulaşabilirim?

 • Çift Anadal, Yandal ve Uzmanlaşma programları ile ilgili en güncel bilgiler için:

Çift Anadal

Yandal

Uzmanlaşma


 

Çekirdek alan (Core area) dersleri nasıl seçilir?

 • Öğrencilerin ders programlarında bulunan çekirdek alan dersleri seçimlidir. Öğrenciler, dört harften oluşan kodla belirtilen alanlarda (HUMS, SOSC, SCIE gibi) açılan derslerden birisini seçerler. 2014 Bahar döneminde açılacak olan çekirdek alan dersleri listesini incelemenizi tavsiye ediyoruz. Derslerin en güncel listesine KUSIS "My Course Planner"'da ilgili çekirdek alan seçilerek ulaşılabilir.

 

Af Sınavları ile İlgili Kurallar

5 Şubat 2016 Akademik Kurul toplantısında lisans programında 7 yılını tamamlamış ve tamamlamamış öğrencilere uygulanacak af sınavları kurallarının aşağıdaki şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Lisans programında 7 senesini bitirmemiş ve mezuniyet için af sınavları öncesinde en fazla 2 F notu dışında gerekli tüm ders yükümlülüklerini tamamlamış ve/veya 7 senesini bitirmemiş  ve ortalaması 2.00'ın altında olduğundan mezun olamayan son sınıf öğrencisi (SR) statüsündeki lisans öğrencileri*

F notu adedi

 

0

1

2

>2

GPA <2

Dönem sonunda en fazla 2 adet not yükseltme sınavına girebilir.

Dönem sonunda 1 tanesi F notu olan dersinden olmak üzere en fazla 3 not yükseltme/af sınavına girebilir.

Dönem sonunda 2 tanesi F notu olan dersinden olmak üzere en fazla 3 not yükseltme/af sınavına girebilir.

 

Herhangi bir not yükseltme veya af sınavına giremez.

GPA>=2

Tüm ders yükümlülükleri tamamlanmışsa mezun olabilir.

Dönem sonunda sadece F notu bulunan dersinden af sınavına girebilir.

Dönem sonunda sadece F notu bulunan derslerinden af sınavına girebilir.

 

Herhangi bir not yükseltme veya af sınavına giremez.

Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yılda tamamlayamayan ve aşağıda belirtilen süreler ve verilen sınav hakları sonunda mezun olmak için gerekli şartları sağlayamayan öğrencilerin okul ile ilişikleri kesilecektir. Kayıt dondurma süreleri aksi bir karar olmadıkça bu süreye dahil edilecektir.

Ayrıca üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Güz 2016 döneminden başlayarak dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilecektir. Kayıt dondurma süreleri aksi bir karar olmadıkça bu süreye dahil edilecektir.

Lisans programında 7 senesini bitirmiş olmasına rağmen anadal programındaki ders yükümlülüklerini başarılı veya başarısız olarak tamamlamamış öğrencilerin Güz 2021 döneminden sonundan başlayarak okul ile ilişikleri kesilecektir.

Lisans programında 7 senesini bitirmiş ve anadal programındaki ders yükümlülüklerini başarılı veya başarısız olarak tamamlamış lisans öğrencileri*

7 senenin sonunda, af sınavları öncesindeki F notu adedi

F>5

2<= F <=5

F=1

F=0

1. adım
(Ek Sınavlar)

 

 

 

Başarısız olunan her bir ders için dönemde bir kez kullanılmak üzere (7. yılın tamamlandığı dönem ile takip eden yarıyıl sonunda) iki sınav hakkı. Bu süre sonunda (7,5 yıl) F adedi beşin üzerinde olan öğrencilerin okul ile ilişikleri kesilecektir.

7. yılın tamamlandığı dönemin sonundan başlayarak 4 sınav dönemi boyunca başarısız olunan her bir ders için dönemde 1 adet olmak üzere ek 4 sınav hakkı. 8,5 yılın sonunda mezuniyet durumunda olmayan öğrencilerin okul ile ilişikleri kesilecektir.

7. yılın tamamlandığı dönemin sonundan başlayarak başarısız olunan dersten sınırsız sınav hakkı.
Üst üste veya aralıklı olarak toplam 3 eğitim-öğretim yılı sınava girmeyen öğrenciler sınırsız sınav haklarından feragat etmiş sayılacak ve okul ile ilişikleri kesilecektir.

7. yılın tamamlandığı dönemin sonundan başlayarak F notu bulunmayan ve genel not ortalaması 2'nin altında olan öğrenciler için daha önce alınmış olan derslerden sınırsız sınav hakkı.
Üst üste veya aralıklı olarak toplam 3 eğitim-öğretim yılı sınava girmeyen öğrenciler sınırsız sınav haklarından feragat etmiş sayılacak ve okul ile ilişikleri kesilecektir.

2. adım (Ek Sınavlar Sonrasında)

 

 

 

Ek sınavlar sonunda F adedini 5 veya altına indiren öğrencilere en son sınav alınmış dönemi takip eden 3 yarıyıl boyunca başarısız olunan her ders için 3 ek sınav hakkı. 3 yarıyıl (9. yıl) sonunda mezuniyet durumunda olmayan öğrencilerin okul ile ilişikleri kesilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

Sınavlar Güz ve Yaz dönemleri sonunda yapılır.

Öğrenci bir sınav döneminde aynı dersten sadece bir kez sınava girebilir.

* Tıp ve Hemşirelik bölümü öğrencileri yukarıda belirtilen af sınavı haklarından blok dersi dışında kalan dersler için yararlanabilirler.

 

Lisans programında 7 senesini bitirmemiş ve anadal programından mezun olabilen ancak çift anadal mezuniyeti için af sınavları öncesinde en fazla 2F notu dışında gerekli tüm ders yükümlülüklerini tamamlamış lisans öğrencileri*

F notu adedi

 

0

1

2

>2

GPA<2.8

Dönem sonunda en fazla 2 adet not yükseltme sınavına girebilir.

Dönem sonunda 1 tanesi F notu olan dersinden olmak üzere en fazla 3 not yükseltme/af sınavına girebilir. 

Dönem sonunda 2 tanesi F notu olan dersinden olmak üzere en fazla 3 not yükseltme/af sınavına girebilir.

Herhangi bir not yükseltme/ af sınavına giremez.

GPA>=2.8

Tüm ders yükümlülükleri tamamlanmışsa mezun olabilir.

Dönem sonunda sadece F notu bulunan dersinden af sınavına girebilir.

Dönem sonunda sadece F notu bulunan derslerinden af sınavına girebilir.

Herhangi bir not yükseltme veya af sınavına giremez.

Öğrenci bir sınav döneminde aynı dersten sadece bir kez sınava girebilir.

* Tıp ve Hemşirelik bölümü öğrencileri yukarıda belirtilen af sınavı haklarından blok dersi dışında kalan dersler için yararlanabilirler.


 

İngilizce Hazırlık Okulu'nda (ELC) kayıtlı olan öğrenciler akademik programları için Yaz Dönemi'nde sunulan derslere kayıt yaptırabilirler mi?

İlgili Bahar dönemi sonunda Freshman (birinci sınıf) olacak olan İngilizce Hazırlık Okulu’nda kayıtlı öğrencilerimiz, akademik programları için sunulan derslere kayıt yaptırabilir ve Yaz Dönemi’ne katılabilirler.

(ELC öğrencilerinin lisans programlarına başlayamamaları durumunda, Yaz Dönemi’nde aldıkları dersler programlarından silinir ve Yaz Dönemi için ödemiş olduları ücret kendilerine iade edilir).


Yardımcı Birimler

Kayıt sürecinde öğrencilere destek olacak birimler şöyledir:

 • Yeni gelen Danışmanı/Akademik Danışman: Akademik Programınız ile ilgili her türlü konuda danışmanıza başvurabilirsiniz. KUSIS (Koç University Student Information System) üzerinden danışmanınızın kim olduğunu görebilir, ders programlarınız ile ilgili her türlü konuyu takip edebilirsiniz.
   
 • Dekan Yardımcısı/Dekan: Danışmanınıza ulaşamadığınız durumlarda veya danışmanınızla çözümleyemediğiniz sorularınız olduğunda bağlı bulunduğunuz fakültenin Dekanlık ofisine başvurabilirsiniz.
   
 • Diğer her türlü sorularınız için Kayıt ve Kabul Müdürlüğü ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.