Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler
Uzmanlaşma Programı Girişimcilik Perakende Yönetimi İş Analitiği Üretim Yönetimi

Pazarlama

(Güz 2016'dan itibaren)

Program Danışmanı Mahmut Özdemir Gürhan Kök  Selçuk Karabatı Zeynep Akşin  Stephan Wuyts 
Toplam Ders Sayısı 4 4 4 4 5
Toplam Zorunlu Ders Sayısı 1 2 2 2 3
Zorunlu 1 MGMT 411 MGMT 421 MKTG 301 OPSM 305 MKTG 301
Zorunlu 2   OPSM 305 QMBU 310 OPSM 410 MKTG 302
Zorunlu 3         MKTG 402
Min. Seçmeli Ders Sayısı 3 2 2 2 2

Alınması Gereken Seçmeli Dersler

Grup I'den 2; Grup II'den 1 ders
 Her iki gruptan da 1 ders    
Grup I Seçmelileri Seçmeli 1

Grup I:

ACCT 301

ACCT 301 MKTG 403 QMBU 310 MKTG 3XX veya MKTG 4XX
Seçmeli 2 ACCT 321 MGMT 450 (Stratejik Yönetim) MGIS 410 MGIS 410 MKTG 3XX veya MKTG 4XX
Seçmeli 3 ORGB 302 OPSM 410 OPSM 305 MKTG 405  
Seçmeli 4 MKTG 402 MGMT 422 QMBU 420 (İş Dünyası ve Kamuda Büyük Veri) MKTG 404 (İnovasyon Yönetimi)  
Seçmeli 5 MKTG 404     QMBU 420 (İş Dünyası ve Kamuda Büyük Veri)  
Seçmeli 6 MGMT 450 (Stratejik Yönetim)        
Seçmeli 7 MGMT 421        
Seçmeli 8 OPSM 305        
Seçmeli 9 OPSM 410        
Grup II Seçmelileri Seçmeli 10 MGMT 402 MKTG 301      
Seçmeli 11 MGMT 351 Strategy in a Global Env.        
Seçmeli 12 Grup II: MKTG 302      
Seçmeli 13 MGIS 410 MKTG 303      
Seçmeli 14 ENGR 401/MGMT 412 MKTG 405      
Seçmeli 15 MGMT 311        

 

                        Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler
Yandal Programı Finans Makroekonomi Politikaları ve Finansal Piyasalar Rekabet ve Strateji Matematiksel Ekonomi Uluslararası Politik Ekonomi
Program Danışmanı Cem Demiroğlu Selva Demiralp  Levent Koçkesen  Levent Koçkesen  Ziya Öniş 
Toplam Ders Sayısı 4 4 4 4 4
Toplam Zorunlu Ders Sayısı 2 2 2 2 1
Zorunlu 1 MFIN 301 ECON 360  ECON 333 MATH 103 INTL 313/ECIR 313
Zorunlu 2 MFIN 304 MFIN 301 ECON 330 MATH 208  
Min. Seçmeli Ders Sayısı 2 2 2 2 3
Alınması Gereken Seçmeli Dersler Her iki gruptan da 1 ders Her iki gruptan da 1 ders  Her iki gruptan da 1 ders
Grup I Seçmelileri Seçmeli 1 MFIN 401 ECON 322

Grup I:

ECON 331

ECON 301 INTL 314
Seçmeli 2 MFIN 403 INTL 410/ ECON 483 ECON 432 ECON 302 INTL 410/ECIR 410
Seçmeli 3 MFIN 350/ ACCT 350 (Şirket Bİrleşmeleri ve Devralmalar) ECON 481 (Türk Ekonomisi)   ECON 330 INTL 432
Seçmeli 4       ECON 331 INTL 325 (Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset)
Seçmeli 5       ECON 333 INTL 448
  Grup II: Grup II:  Grup II: ECON 432 Grup II:
Grup II Seçmelileri Seçmeli 6 INDR 473 MFIN 403 MGMT 450 (Stratejik Yönetim)   INTL 450 (Uluslararası Ticaret)
Seçmeli 7 ECON 360 MFIN 302 MKTG 402   INTL 450 (Dünyada Din, Laiklik ve Demokrasi) / INTL 440
Seçmeli 8 ACCT 321 MFIN 401 OPSM 410   INTL 350 (Siyasal Yaşamda Fikirler, Kurumlar ve Güç İlişkileri)
 
 
 
 
Seçmeli 9     MGMT 351   ECON 480
Seçmeli 10     MGMT 351   INTL 318
Seçmeli 11     MGMT 402   INTL 380 (Karşılaştırmalı Politik Ekonomi)
  Seçmeli 12     MGMT 351 Strategy in a Global Env.   INTL 451 (Politik Ekonominin Tarihi)
  Seçmeli 13         ECON 481 (Türk Ekonomisi)
  Seçmeli 14         ECON 321 (Uluslararası Ticaret)
  Seçmeli 15         INTL 450 (İşletme, Küreselleşme & Pol. Ekonomi)
Notlar           Listede bulunmayan dersler ancak İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Kurul onayıyla alınablir.

 

Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler
Uzmanlaşma Programı Avrupa Çalışmaları İnsan Kaynakları Yönetimi
Program Danışmanı Bahar Rumelili Zeynep Aycan
Toplam Ders Sayısı 4 4
Toplam Zorunlu Ders Sayısı 1 2
Zorunlu 1 INTL 330 ORGB 302
Zorunlu 2   ORGB 401
Min. Seçmeli Ders Sayısı 3 2
Seçmeli 1 INTL 447 Aşağıdaki listeden BİR ders:
Seçmeli 2 ARHA 221 MGMT 401
Seçmeli 3 ARHA 322 MGMT 350 (Çalışanın İşe Katılımı ve Motivasyonu)
Seçmeli 4 LAW 326  
Seçmeli 5 LAW 434 Aşağıdaki listeden BİR ders:
Seçmeli 6 HIST 205 PSYC 306
Seçmeli 7 HIST 206 PSYC 204 / SOCI 206
Seçmeli 8 HIST 316 SOCI 302
Seçmeli 9 HIST 337 ECON 320
Seçmeli 10 HIST 406 / INTL 414 INTL 360
Seçmeli 11 HIST 351 ECON 432
Seçmeli 12 ARHA 437  
Seçmeli 13 LITR 315  
Seçmeli 14 LITR 441  
Seçmeli 15 PHIL 313  
Seçmeli 16 PHIL 314  
Seçmeli 17 MAVA 335  
Notlar

Listede bulunmayan dersler ancak İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Kurul onayıyla alınablir.

Alınan seçmeli derslerden en az 2'si öğrencinin Anadalından farklı bir programda olmalıdır.

Erasmus'la exchange yapan öğrenciler, en fazla 1 Erasmus dersini Uzmanlaşma programı için saydırabilirler.

Daha detaylı bilgi için: http://kocjeanmonnet.ku.edu.tr/escp