Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler
Uzmanlaşma Programı Girişimcilik Perakende Yönetimi İş Analitiği Üretim Yönetimi

Pazarlama

(Güz 2016'dan itibaren)

Program Danışmanı Görkem Aksaray Gürhan Kök  Selçuk Karabatı Zeynep Akşin  Ezgi Akpınar Uysal
Toplam Ders Sayısı 4 4 4 4 5
Toplam Zorunlu Ders Sayısı 1 2 2 2 3
Zorunlu 1 MGMT 411 MGIS 410 MKTG 301 OPSM 305 MKTG 301
Zorunlu 2   OPSM 305 QMBU 310 OPSM 410 MKTG 302
Zorunlu 3         MKTG 402
Min. Seçmeli Ders Sayısı 3 2 2 2 2

Alınması Gereken Seçmeli Dersler

Grup I'den 2; Grup II'den 1 ders
 Her iki gruptan da 1 ders    
Grup I Seçmelileri Seçmeli 1

Grup I:

ACCT 301 MKTG 403 QMBU 310 MKTG 3XX veya MKTG 4XX
Seçmeli 2 ACCT 321 MGMT 450 (Stratejik Yönetim) MGIS 410 MGIS 410 MKTG 3XX veya MKTG 4XX
Seçmeli 3 ORGB 401 OPSM 410 OPSM 305 MKTG 405  
Seçmeli 4 ORGB 302 QMBU 420 QMBU 420 (İş Dünyası ve Kamuda Büyük Veri) MKTG 404 (İnovasyon Yönetimi)  
Seçmeli 5 MKTG 402     QMBU 420 (İş Dünyası ve Kamuda Büyük Veri)  
Seçmeli 6 MGMT 450 (Stratejik Yönetim)        
Seçmeli 7 MKTG 404        
Seçmeli 8 MKTG 460        
Seçmeli 9 MGMT 421 Grup II      
Grup II Seçmelileri Seçmeli 10 OPSM 305 MKTG 301      
Seçmeli 11 OPSM 410 MKTG 302      
Seçmeli 12 MGMT 335 MKTG 303      
Seçmeli 13 MGMT 402 MKTG 402      
Seçmeli 14 MFIN 304        
Seçmeli 15 Grup II:        
Seçmeli 16 MGIS 410        
Seçmeli 17 ENGR 401/MGMT 412        
Seçmeli 18 MGMT 360        
Seçmeli 19 MGMT 310        

 

                        Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler
Yandal Programı Finans Makroekonomi Politikaları ve Finansal Piyasalar Rekabet ve Strateji Matematiksel Ekonomi Uluslararası Politik Ekonomi
Program Danışmanı Cem Demiroğlu Selva Demiralp  Mehmet Yörükoğlu Levent Koçkesen  Ziya Öniş 
Toplam Ders Sayısı 4 4 4 4 4
Toplam Zorunlu Ders Sayısı 2 2 1 2 1
Zorunlu 1 MFIN 301 ECON 360  ECON 333 MATH 103 INTL 313/ECIR 313
Zorunlu 2 MFIN 304 MFIN/EFIN 301   MATH 208  
Min. Seçmeli Ders Sayısı 2 2 3 2 3
Alınması Gereken Seçmeli Dersler Her iki gruptan da 1 ders Her iki gruptan da 1 ders  Her iki gruptan da en az 1 ders, toplamda 3 ders
Grup I Seçmelileri Seçmeli 1 MFIN 401 ECON 322

Grup I:

ECON 330 INTL 314
Seçmeli 2 MFIN 403 INTL 410/ ECIR 410 ECON 330 ECON 331 INTL 410/ECIR 410
Seçmeli 3 MFIN 350/ ACCT 350 (Şirket Bİrleşmeleri ve Devralmalar) ECON 481 (Türk Ekonomisi) ECON 331 ECON 333 INTL 432
Seçmeli 4         INTL 325 (Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset)
Seçmeli 5         INTL 448
  Grup II: Grup II:  Grup II:   Grup II:
Grup II Seçmelileri Seçmeli 6 INDR 473 MFIN/EFIN 403 MGMT 450 (Stratejik Yönetim)   INTL 450 (Uluslararası Ticaret)
Seçmeli 7 ECON 360 ECON 480 MKTG 402   INTL 450 (Dünyada Din, Laiklik ve Demokrasi) / INTL 440
Seçmeli 8 ACCT 321   OPSM 410   INTL 350 (Siyasal Yaşamda Fikirler, Kurumlar ve Güç İlişkileri)
 
 
 
 
Seçmeli 9     MGMT 402   ECON 480
Seçmeli 10     MGMT 335   INTL 318
Seçmeli 11         INTL 380 (Karşılaştırmalı Politik Ekonomi)
  Seçmeli 12         INTL 451 (Politik Ekonominin Tarihi)
  Seçmeli 13         ECON 481 (Türk Ekonomisi)
  Seçmeli 14         ECON 321 (Uluslararası Ticaret)
  Seçmeli 15         INTL 480
Notlar           Listede bulunmayan dersler ancak İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Kurul onayıyla alınablir.

 

Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler  
Uzmanlaşma Programı Avrupa Çalışmaları İnsan Kaynakları Yönetimi Aile Şirketleri Yönetimi
Program Danışmanı Bahar Rumelili Zeynep Aycan Neslihan Tonbul
Toplam Ders Sayısı 4 4 4
Toplam Zorunlu Ders Sayısı 1 2 2
Zorunlu 1 INTL 330 ORGB 302 MGMT 445
Zorunlu 2   ORGB 401 MGMT 451 Applications and Best Practices in the Family Enterprise
Min. Seçmeli Ders Sayısı 3 2 2
Seçmeli 1 INTL 447 MGMT 350 (Çalışanın İşe Katılımı ve Motivasyonu) MGMT 411
Seçmeli 2 ARHA 221 ECON 320 MGMT 412
Seçmeli 3 ARHA 322 INTL 360 MGMT 401
Seçmeli 4 LAW 326 PSYC 306 MGMT 432
Seçmeli 5 LAW 434 PSYC 204 / SOCI 206 ORGB 401
Seçmeli 6 HIST 205 SOCI 302 SOCI/PSYC 208
Seçmeli 7 HIST 206   PSYC 441
Seçmeli 8 HIST 316   MGMT 306
Seçmeli 9 HIST 337   PSYC 338
Seçmeli 10 HIST 406 / INTL 414   MFIN 301
Seçmeli 11 HIST 351   MGIS 410
Seçmeli 12 ARHA 437   QMBU 420
Seçmeli 13 LITR 315    
Seçmeli 14 LITR 441    
Seçmeli 15 PHIL 313    
Seçmeli 16 PHIL 314    
Seçmeli 17 MAVA 335    
Notlar

Listede bulunmayan dersler ancak İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Kurul onayıyla alınablir.

Alınan seçmeli derslerden en az 2'si öğrencinin Anadalından farklı bir programda olmalıdır.

Erasmus'la exchange yapan öğrenciler, en fazla 1 Erasmus dersini Uzmanlaşma programı için saydırabilirler.

Daha detaylı bilgi için: http://kocjeanmonnet.ku.edu.tr/escp