Fakülte İnsani Bilimler ve Edebiyat
Bölüm Medya ve Görsel Sanatlar
İsim Tasarım Film ve Video Medya ve Yönetim
Toplam Ders Sayısı 5 5 5
Toplam Ortak Çekirdek Dersi Sayısı 3 3 3
Ortak Çekirdek 1 MAVA 104  MAVA 213 veya MAVA 305 MKTG 201
Ortak Çekirdek 2 MAVA 205  MAVA 311 MAVA 221
Ortak Çekirdek 3 MAVA 207  MAVA 326 MAVA 418
Min. Seçmeli Ders Sayısı 2 2 2
Seçmeli 1 MAVA 203  MAVA 210 PSYC 307
Seçmeli 2 MAVA 209  MAVA 313 MAVA 303
Seçmeli 3 MAVA 309  MAVA 321 MAVA 307
Seçmeli 4 MAVA 320  MAVA 323 MAVA 316
Seçmeli 5 MAVA 321  MAVA 324 MAVA 342
Seçmeli 6 MAVA 325  MAVA 326 MAVA 402
Seçmeli 7 MAVA 327  MAVA 330 MAVA 404
Seçmeli 8 MAVA 328  MAVA 331 MAVA 405
Seçmeli 9 MAVA 355 (Prototyping for Design)  MAVA 332 MAVA 441
Seçmeli 10 MAVA 422 MAVA 335 MAVA 443
Seçmeli 11 MAVA 423 MAVA 414 Bağımsız Çalışma (önceden alınmış onay ile)
Seçmeli 12 MAVA 424 MAVA 423  
Seçmeli 13 Bağımsız Çalışma (önceden alınmış onay ile) MAVA 433  
Seçmeli 14      
Seçmeli 15   Bağımsız Çalışma (önceden alınmış onay ile)  
Notlar İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi yönetim kurulunun onayladığı durumlarda, öğrenci  listelenen dersler yerine denk dersler alabilir.

 

Fakülte İnsani Bilimler ve Edebiyat  
Bölüm Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve Tarih  
İsim Akdeniz Çalışmaları Toplumsal Cinsiyet
Toplam Ders Sayısı 5 5
Toplam Ortak Çekirdek Dersi Sayısı 0 0
Ortak Çekirdek 1    
Ortak Çekirdek 2    
Ortak Çekirdek 3    
Min. Seçmeli Ders Sayısı 5 5
Seçmeli 1 ARHA 208 ETHR 107
Seçmeli 2 ARHA 209 HIST 409
Seçmeli 3 ARHA 221 INTL 354 (Gender and Politics)
Seçmeli 4 ARHA 315 LAW 200 (Women's Human Rights)
Seçmeli 5 ARHA 319 SOCI 208 / PSYC 208
Seçmeli 6 ARHA 422 SOCI 310
Seçmeli 7 ARHA 437 PSYC 338
Seçmeli 8 HIST 206 PHIL 381
Seçmeli 9 HIST 214 SOCI 380
Seçmeli 10 HIST 217 PHIL 432
Seçmeli 11 HIST 309 ARHA 334 / MAVA 334
Seçmeli 12 HIST 337 COMM 324
Seçmeli 13 HIST 319 SOCI 390 / HIST 390 / PSYC 390 / PHIL 402
Seçmeli 14 HIST 314 / INTL 350 (History of the Balkan Countries) TLIT 217
Seçmeli 15 HIST 406 / INTL 414 TLIT 270
Seçmeli 16 INTL 330 SOCI 381
Seçmeli 17 INTL 406 ARTS 350 (Kadın Filmciler)
Seçmeli 18 INTL 447 ARTS 450 (Film ve Toplumsal Cinsiyet)
Seçmeli 18 INTL 448 PHIL 382
Seçmeli 20 SOCI 203 ASIU 117
Seçmeli 21 SOCI 310 SOCI 326/INTL 325
Seçmeli 22 LAW 111 SOCI 350 (Erkek, Kadın ve İş)
Seçmeli 23 LITR 203 HIST 450 (Toplumsal Cinsiyet ve Görsel Kültür)
Seçmeli 24 LITR 223 LITR 430
Seçmeli 25 LITR 431 /LITR 452 (Göç ve Anlatı) PHIL 450 (Feminist Düşünürler: Simone de Beauvoir)
Seçmeli 26 LITR 453 / LITR 335 (Narrating the Middle East) PHIL 380
Seçmeli 27 PHIL 213 PHIL 382
Seçmeli 28 Bağımsız Çalışma (önceden alınmış onay ile) PHIL 440
Seçmeli 29   PSYC 208
Seçmeli 30   PSYC 355
Seçmeli 31   TLIT 219
Seçmeli 32   PSYC 350 (Psikolojide Cinsellik)
Seçmeli 33   PSYC 353 (Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet)
Seçmeli 34   SOCI 450 (Toplumsal Cinsiyet ve İstihdam)
Notlar 1) Listeden alınacak beş dersten en az üçünün öğrencinin kendi bölümü dışındaki üç bölümden alınması gerekir.
2) Listedeki eş kodlu dersler sadece bir bölüm için sertifika yükümlülüğüne sayılır.
3) Dersi veren bölümün bağlı olduğu Fakültenin yönetim kurulunun onayladığı durumlarda, öğrenci listelenen dersler yerine denk dersler alabilir.
4) Erasmus değişim programına katılan öğrencilerin aldıkları derslerden sadece bir Erasmus dersi sertifika programı için sayılabilir.