Akademik Kurul Üyeleri  Yönetim Kurulu Üyeleri
 Prof. Dr. Umran İnan  Prof. Dr. Umran İnan
 Prof. Dr. Barış Tan  Prof. Dr. Aylin Küntay
 Prof. Dr. İrşadi Aksun  Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı
 Prof. Dr. Aylin Küntay  Prof. Dr. Levent Demirel
 Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı  Prof. Dr. Bertil Emrah Oder
 Prof. Dr. Levent Demirel  Prof. Dr. Şükrü Dilege
 Prof. Dr. Bertil Emrah Oder  Prof. Dr. Fikri Karaesmen
Prof. Dr. Şükrü Dilege  Prof. Dr. Ayişe Karadağ
 Prof. Dr. Fikri Karaesmen  Prof. Dr. İhsan Solaroğlu
 Prof. Dr. Ayişe Karadağ  Prof. Dr. Fatoş Gökşen
 Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir  Prof. Dr. Attila Gürsoy
Prof. Dr. Alper Kiraz
Prof. Dr. Barış Ata
 Prof. Dr. Attila Gürsoy
 Prof. Dr. Ayşegül Özsomer Tunalı
 Doç. Dr. Lemi Baruh
Doç. Dr. Fahriye Oflaz
Dr. Öğr. Üyesi Özgün Çelebi