Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi

Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi (VPAA Ofisi), Üniversitemizin akademik mükemmelliği yakalama misyonu doğrultusunda yedi fakülte, dört enstitü ile birlikte üniversitenin akademik faaliyetlerini yönetir ve Akademik Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü, İngilizce Dil Merkezi, Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü, Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi, Suna Kıraç Kütüphanesi, Koç Üniversitesi Yayınları ile birlikte çalışır.
VPAA Ofisi, akademik süreçler ile ilgili prensipleri ve yönergeleri belirlerken, üniversitedeki tüm akademik birimleri önemseyerek akademisyen ve öğrencileri kapsayan bir yaklaşım benimser. Ofis aynı zamanda Üniversitenin Akademik ve Yönetim Kurullarının toplantılarını düzenler, gündemini belirler ve alınan kararları ilgili birimler ve öğretim üyeleri ve öğrenciler ile paylaşılması sürecini yönetir.
Üniversitemizdeki farklı birimler arasındaki koordinasyonu sağlayarak stratejik önceliklerin tanımlaması ve şekillenmesinde fakülte dekanları ve enstitü müdürleri ile birlikte çalışan Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi, ayrıca öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin atama ve yükseltmelerine ilişkin süreçleri de yürütür.

Devamını Oku
Kalite Komisyonu Detaylı Bilgi
Araştırmacılar İçin İK Stratejimiz Detaylı Bilgi
Program Yeterlilikleri Detaylı Bilgi