Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), tıpta uzmanlık belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
 • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
 • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
 • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
 • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

 • İlgili alanda doktora belgesine veya tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak,
 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
 • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
Tıp Fakültesi  

İç Hastalıkları

 

Profesör

 

2

 

 

30 Mayıs 2022

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları  

Doçent

 

1

 

30 Mayıs 2022

 

 

Tıp Fakültesi

 

 

Tıbbi Farmakoloji

 

 

Doçent

 

 

1

Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi almış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup Farmakoloji Doktora derecesi almış olmak; Doçentlik Belgesini almış olmak.  

 

15 Haziran 2022

 

Tıp Fakültesi

 

Tıbbi Farmakoloji

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

1

Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi almış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup Farmakoloji Doktora derecesi almış olmak.  

15 Haziran 2022

 

Tıp Fakültesi

 

Dermatoloji

Doktor Öğretim Üyesi  

1

 

 

30 Mayıs 2022

 

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Medya ve Görsel Sanatlar

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

Gelişmekte olan medya, medya kurumları, kitle iletişimi, medya etkileri, medya ve siyaset, platformlar veya stratejik iletişim alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Araştırmada disiplinler arası ve hesaplamalı yaklaşımlarda yetkin olmak.

 

 

 

30 Mayıs 2022

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Ekonomi

 

Profesör

 

1

 

(*)

 

 

30 Mayıs 2022

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Ekonomi

 

Doçent

 

1

 

(**)

 

 

30 Mayıs 2022

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

Uluslararası İlişkiler

 

 

Profesör

 

 

1

Doçentliğini Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler Alanında ya da bölümün açtığı pozisyona uygun bir alanda almış olmak. Karşılaştırmalı siyaset ve milliyetçilik çalışmaları alanlarında uzmanlaşmış olmak. (***)  

 

30 Mayıs 2022

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Uluslararası İlişkiler

 

Doçent

 

1

Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak ve kamu politikaları ve niceliksel araştırma yöntemleri üzerine uzmanlaşmış olmak. (****)  

 

30 Mayıs 2022

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

(Üretim Yönetimi ve Bilişim Sistemleri)

 

Profesör

 

1

 

(*****)

 

 

30 Mayıs 2022

 

(*) The Chartered Association of Business Schools (CABS) tarafından uluslararası hakemli “Ekonomi, Ekonometri ve İstatistik” ile “Finans”  alanlarında sınıflandırılan dergilerde CABS kriterlerine göre en az 4 sıralamalı veya TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı dergi listesindeki MEP skoru 2 ve üzerinde en az iki özgün yayın ve i. CABS kriterlerine göre en az 3 sıralamalı veya ii. UBYT Programı dergi listesindeki MEP skoru 1 ve üzerinde en az 6 özgün yayın ve asgari akademik başarı puanı olarak en az 110 puan elde etmek1.

1 Asgari akademik başarı puanı şu şekilde hesaplanacaktır.

 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4* sıralamalı dergide veya MEP skoru 7 ve uzeri dergide yayın 30 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4 sıralamalı dergide veya MEP skoru 2 ve 7 arası dergide yayın 20 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 3 sıralamalı dergide veya MEP skoru 1 ve 2 arası dergide yayın 15 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 2 sıralamalı dergide veya MEP skoru 0.5 ve 1 arası yayın 7 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 1 sıralamalı dergide veya MEP skoru 0 ve 0.5 arası olan dergide yayın 4 puan
 • Web of Science’da her bir SSCI atıf için 0.1 puan

 

(**) The Chartered Association of Business Schools kriterlerine göre, 4 ve 3 sıralamalı dergilerde toplam en az 4 özgün yayın

Veya TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı dergi listesindeki MEP skoru 1 ve üzerinde en az 4 özgün yayın

Ve bu yayınlardan en az üçünün Chartered ABS tarafından uluslararası hakemli “Ekonomi, Ekonometri ve İstatistik” ile “Finans”  alanlarında sınıflandırılan dergilerde olması ve asgari akademik başarı puanı olarak en az 65 puan elde etmek ²

2Asgari akademik başarı puanı şu şekilde hesaplanacaktır:

 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4* sıralamalı dergide veya MEP skoru 7 ve uzeri dergide yayın 30 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4 sıralamalı dergide veya MEP skoru 2 ve 7 arası dergide yayın 20 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 3 sıralamalı dergide veya MEP skoru 1 ve 2 arası dergide yayın 15 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 2 sıralamalı dergide veya MEP skoru 0.5 ve 1 arası yayın 7 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 1 sıralamalı dergide veya MEP skoru 0 ve 0.5 arası olan dergide yayın 4 puan
 • Web of Science’da her bir SSCI atıf için 0.1 puan

(***) A- İlanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda aşağıda listelenen kriterlere uygun olarak yaptığı uluslararası yayınlarla ve bu yayınlara yapılan atıflarla aşağıda belirtilen puanlama sistemine göre en az 120 asgari akademik başarı puanına sahip olmak. Bunun en az 50 puanı doçentlik sonrası yayınlanmış uluslararası yayınlarla edinilmiş olmalıdır.

 • SSCI, SCI/SCI genişletilmiş, ve/veya AHCI kapsamındaki uluslararası dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayınlanmış makale: 10 puan
 • Seçkin uluslararası yayınevinden yayınlanmış derleme olmayan kitap: 20 puan. En fazla iki kitap puanlamaya dahil edilebilir.
 • Atıflar: Yayınlarına Web of Science veya SCOPUS endeksinde yapılan atıflar:
  1. 40-80 arası atıf: 10 puan
  2. 80 üzeri atıf: 20 puan

 

B-           ÖĞRETİM TECRÜBESİ: Son yedi yıl içerisinde, bir yüksek öğrenim kurumunda ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı İngilizce ders verme tecrübesi olmak. Yine son yedi yıl içerisinde ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda yazılmış en az iki yüksek lisans tezi veya bir doktora tezinin danışmanlığını yapmış olmak. İngilizce ders verme tecrübesi olmayanların Türkçe veya başka bir dilde yine ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı ders verme tecrübesi olması zorunludur. İngilizce ders verme tecrübesi olmayan ve anadili İngilizce olmayan adaylar TOEFL sınavında SPEAKING bölümünde en az 25 puan ile İngilizce ders verme kapasitesini belgeleyebilirler.

 

(****) Doçentliğini Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler Alanında ya da bölümün açtığı pozisyona uygun bir alanda almış olmak. İlanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda aşağıda listelenen kriterlere uygun olarak yaptığı uluslararası yayınlarla aşağıda belirtilen puanlama sistemine göre en az 50 asgari akademik başarı puanına sahip olmalıdır.  Bunun en az 20 puanı son beş yıl içindeki yayınlarla edinilmiş olmalıdır.

 • SSCI, SCI/SCI genişletilmiş ve/veya AHCI kapsamındaki uluslararası dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayınlanmış makale: 10 puan
 • Seçkin uluslararası yayınevlerinden yayınlanmış derleme olmayan kitap: 20 puan. En fazla bir kitap puanlamaya dahil edilebilir.

 

ÖĞRETİM TECRÜBESİ: Son yedi yıl içerisinde, bir yüksek öğrenim kurumunda ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı İngilizce ders verme tecrübesi olmak. İngilizce ders verme tecrübesi olmayanların Türkçe veya başka bir dilde yine ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı ders verme tecrübesi olması zorunludur. İngilizce ders verme tecrübesi olmayan ve anadili İngilizce olmayan adaylar TOEFL sınavında SPEAKING bölümünde en az 25 puan ile İngilizce ders verme kapasitesini belgeleyebilirler.

 

(*****) i. A+, A veya A- kategorisinde1, en fazla 2 tanesi A- kategorisinden olmak üzere toplam en az 5 yayın yapmış olmak  

ve

 1. asgari akademik başarı puanı3  olarak en az 150 puan elde etmek.

1 A+ kategorisi tanımı: The Chartered Association of Business Schools (ABS) kriterlerine göre, üretim yönetimi ile ilgili alanlarda§ 4* sıralamalı dergiler.

A kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine# göre, üretim yönetimi ile ilgili alanlarda 4 sıralamalı dergi; FT50 listesindeki dergilerden A+ kategorisine girmeyen dergiler.

A- kategorisi tanımı: SCOPUS sıralamasına göre “Management Science and Operations Research” dışındaki bir alanda %95 ve üstü sıralamada olan ve A+ kategorisine girmeyen bir dergide basılan ve üretim yönetimi ile ilgili bir konuda yapılan yayınlar.

B+ kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine göre üretim yönetimi ile ilgili alanlarda§ 3 sıralamalı dergiler.

B kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine göre üretim yönetimi ile ilgili genişletilmiş alanlarda§§ 3 ve üzeri sıralamalı dergiler.

 

 • Üretim Yönetimi ile ilgili alanlar The Chartered ABS sınıflandırmasına göre “Operations and Technology Management” “Operations Research and Management Science” ve “Management Information Systems”alanları olarak kabul edilmektedir.
 • §Üretim Yönetimi ile ilgili Genişletilmiş alanlar The Chartered ABS sınıflandırmasına göre “Public Sector”, “Marketing”, “Economics” ,“Regional Studies” ve “Sector” alanları olarak kabul edilmektedir.

NOT: Birden fazla kriteri sağlayan dergiler için en yüksek kategori geçerli olacaktır.

Dergi sıralamalarına göre akademik başarı puanları şu şekilde hesaplanmaktadır: Her A+ kategorisinde yayın 25 puan, Her A veya A- kategorisinde yayın 20 puan, Her B+ kategorisinde yayın 15 puan, Her B kategorisinde yayın 10 puan