Koç Üniversitesi Öğretimde Üstün Başarı Ödülleri

  • Koç Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü
Murat Sözer
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Şuhnaz Yılmaz Özbağcı
  • Fen Fakültesi
Burak Özbağcı
  • Mühendislik Fakültesi
Serdar Taşıran
  • İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Yonca Köksal
  • Hukuk Fakültesi
Murat Önok
  • İngilizce Dil Merkezi
Ken Arnold

 

 

*Yılda bir defa öğretim alanında üstün başarı gösteren öğretim üyelerine verilir (Mayıs 2012)