Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doktora belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora belgesine veya tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

 

 

 

Hukuk Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

 

1

Uluslararası Kamu Hukuku alanında doktora tez çalışması yapmış olmak.

Uluslararası Kamu Hukuku alanında seçkin dergilerde doktora tezinden bağımsız ve tek yazarlı araştırma makalesi ya da kitap bölümü yayınlamış veya yayınlanması için kabul almış olmak.

İngilizce seçkin yayın yapma, İngilizce ders verme ve İngilizce seçkin uluslararası konferanslarda tebliğ sunma yeteneğine sahip olmak.

 

 

 

 

30 Kasım 2022

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak.

Optik hesaplama, optik sinir ağları, fiber lazerler ve ultra hızlı görüntüleme konularında uzmanlaşmış olmak.

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

 

 

30 Kasım 2022