Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültesinin Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (Doçent kadrosu için) ve doktora belgesini (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar  

Doktor Öğretim Üyesi

1 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak.
Temel tasarım eğitimi, kullanıcı deneyimi tasarımı (UX) ve etkileşim tasarımı üzerine uzmanlaşmış olmak.Yurtdışındaki üniversitelerde en az 10 ay doktora sonrası araştırmacı olarak bilimsel faaliyetlerde bulunmuş olmak.

WOS indeksli dergilerde taranan en az 1 araştırma makalesinde başlıca yazar olmak.

Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik alanında endüstri deneyimine sahip olmak.

22 Mayıs 2020
Doçent 1 Dünya Sineması, medya, kimlik ve televizyon alanlarında çalışmak.  Avrupa sineması, sinemada göç, etnik köken ve azınlıklar üzerine uzmanlaşmış olmak. 22 Mayıs 2020
Tarih  

 

Doçent

1 Geç Osmanlı Dönemi, Orta Doğu Tarihi, Devlet ve toplum ilişkisi alanlarında çalışmak. Geç Osmanlı Dönemi emek ve ulaşım tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Sosyal ve Politik Tarihi üzerine uzmanlaşmış olmak. 22 Mayıs 2020
Psikoloji Doçent 1 Klinik psikoloji, kanıta dayalı aile terapisi, madde bağımlılığı ve topluluk psikolojisi üzerine uzmanlaşmış olmak. 22 Mayıs 2020