Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerinin Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (Profesör ve Doçent kadrosu için) ve doktora belgesini (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.
Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

 

Fen Fakültesi

 

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

 

Doçent

 

 

1

 

Hücre biyolojisi alanında çalışmak; sentrozom ve silya bozuklukları konularında uzman olmak.

 

 

 

31 Ocak 2020

 

 

Hemşirelik Fakültesi

 

 

Hemşirelik

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

 

 

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

İngilizce olarak sözlü bir araştırma sunumu yapmak.

 

 

 

31 Ocak 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 

 

 

 

Profesör

 

 

 

 

1

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak. Telekomünikasyon, kablosuz haberleşme ağları, ağ-tabanlı kontrol sistemleri, haberleşme teorisi konularında uzmanlaşmış olmak. Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

 

 

 

 

31 Ocak 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü ve İşletme Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak. Endüstri Mühendisliğinin ve/veya Bilişim Sistemlerinin temel, yeni veya gelişmekte olan alanlarında uzmanlaşmış olmak. Veri Bilimi veya Veri Analizi alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak veya bu potansiyele* sahip olmak.

*Yayın potansiyeli tanımı: Bu potansiyel, adayın başvuru anındaki akademik statüsü ve mezuniyetinden bu yana geçen zaman dikkate alınarak, uluslararası hakemli dergilerde revizyon halinde olan makaleler ve önde gelen hakemli uluslararası alan konferanslarındaki bildiri veya sunumlar ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Ocak 2020