Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadrosu için), doktora belgesini (Mühendislik Fakültesi doktor öğretim üyesi kadrosu için), tıpta uzmanlık belgesini (Tıp Fakültesi doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda tıpta uzmanlık belgesine (Tıp Fakültesi için), doktora belgesine (Mühendislik Fakültesi için) sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.
 

Fakülte

 

Bölüm

 

Unvan

 

Kadro

 

Özel Koşullar

Son Başvuru Tarihi
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  

Profesör

 

1

 

20 Ekim 2021

Tıp Fakültesi  

Genel Cerrahi

 

Profesör

 

1

 

20 Ekim 2021

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji  

Profesör

 

1

 

20 Ekim 2021

Tıp Fakültesi  

Psikiyatri

 

Doçent

 

1

 

20 Ekim 2021

 

Tıp Fakültesi

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi  

 

1

 

 

20 Ekim 2021

 

Tıp Fakültesi

 

 

Radyoloji

Doktor Öğretim Üyesi  

 

1

 

 

 

20 Ekim 2021

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Bilgisayar Mühendisliğinin temel alanlarından, yapay zeka ve dil işleme alanlarında uzmanlaşmış olmak. Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak veya bu potansiyele sahip olmak.  

 

 

20 Ekim 2021