Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (profesör kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.
Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

İşletme (Pazarlama)

 

 

Profesör

 

2

 

(*)

 

11 Mayıs 2021

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Psikoloji

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

Doktora derecesini Klinik Psikoloji alanında tamamlamış olmak, bilişsel davranışsal terapi alanında uzmanlaşmış olmak ve doktora sonrası araştırmacı deneyimi olması  

 

11 Mayıs 2021

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

Karşılaştırmalı Edebiyat

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

2

Osmanlı İmparatorluğu’nda Azınlık Edebiyatı, Modern Doğu Avrupa Edebiyatı (tercihen Rusça odaklı) alanlarında karşılaştırmalı araştırma profiline sahip olmak  

 

11 Mayıs 2021

(*) i. Uluslararası hakemli dergilerde, chartered ABS kriterlerine göre – 4 veya 4* sıralamalı en az 5 yayın (en az 2 tanesi 4* olmak üzere) yapmış olmak,  veya – 4* sıralamalı en az 2 yayın, ve 3 ve üstü sıralamalı dergilerde en az 5 yayın yapmış olmak.

Yukarda belirtilen 4 ve 4* sıralamalı dergilerden en az 2’si pazarlama alanında olmalıdır.

ve

  1. En az 130 akademik başarı puanı almış olmak. Akademik başarı puanı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Dergi sıralamalarına göre; 4* sıralamalı dergide her yayın 20 puan, 4 sıralamalı dergide her yayın 15 puan, 3 sıralamalı dergide her yayın 10 puan.

Web of Science veritabanında kayıtlı her bir atıf 0.2 puan.

Tek yazarlı yayınların yukarda belirtilen puanları 1.20 ile, ilk yazar olarak katkıda bulunulan yayınların puanları 1.10 ile çarpılacaktır.