Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültesine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doktora belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

 

Fakülte

 

Bölüm

 

Unvan

 

Kadro

 

Özel Koşullar

Son Başvuru Tarihi
 

 

 

Fen Fakültesi

 

 

 

Fizik

 

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

 

1

Dengede olmayan İstatistiksel Mekanik ve Karmaşık Akışkanlar konusunda uzman, yumuşak madde mekaniği üzerine odaklanmış fizikçi olmak.

Yurtdışı doktora sonrası araştırma tecrübesine sahip olmak.

Uluslararası yüksek etkili dergilerde yayın yapmış olmak.

 

 

 

12 Nisan 2023

 

 

 

Fen Fakültesi

 

 

 

Matematik

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

1

Simplektik geometri, Floer teorisi, cebirsel geometri sahalarında uzman olmak.

Matematik lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.

En az iki yıl doktora sonrası araştırmacı tecrübesine sahip olmak.

Uluslararası araştırma projesi yönetmiş olmak.

 

 

 

 

12 Nisan 2023