Koç Üniversitesi Öğretimde Üstün Başarı Ödülleri

 

  • Koç Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü 
Zeynep Gürhan Canlı
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uğur Çelikyurt
  • Fen Fakültesi
İbrahim Barış
  • Mühendislik Fakültesi 
Emre Kütükoğlu
  • İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Rana Özbal Gerritsen
  • Hemşirelik Fakültesi
Kader Tekkaş Kerman
  • İngilizce Dil Merkezi
Esin Soyluoğlu
  • Tıp Fakültesi
Serçin Karahüseyinoğlu