Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Mühendislik Fakültesinin Profesör ve Doçent kadrolarına tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

 

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

 

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik ve

Elektronik

Mühendisliği

 

 

 

 

Profesör

 

 

 

 

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak.

Optik ve fotonik, elektronik, elektromanyetik, optoelektronik aygıtlar, nanofotonik yapılar ve nanomalzemeler konularında uzmanlaşmış olmak.

Yurtiçi ve yurtdışı araştırma projelerinde yürütücülük deneyimine sahip olmak.

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

 

 

 

23.10.2020

 

 

 

 

Bilgisayar

Mühendisliği

 

 

 

 

Doçent

 

 

 

 

1

Bilgisayar Mühendisliği veya benzeri bir
alanda doktora yapmış olmak.Medikal görüntü analizi, makine öğrenmesi, derin öğrenme alanlarında uzmanlaşmış olmak. Bilgisayar mühendisliği ile tıp/biyoloji konularında disiplinler arası araştırma çalışması yürütme deneyimine sahip olmak.

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

 

 

 

23.10.2020