Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

 

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda tıpta uzmanlık belgesine veya doktora belgesine sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktor Öğretim Üyesi  

1

Bitki genetiği alanında çalışmak, CRISPR/CAS9 ile genom düzenleme uzmanlığı olmak.  

8 Mayıs 2022

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Psikoloji

 

 

Profesör

 

 

1

Sosyal, gelişimsel, endüstriyel-örgütsel, bilişsel psikoloji veya bilişsel/sosyal sinirbilim alanlarında uzmanlaşmış olmak. Psikolojinin farklı alanlarını kapsayan araştırma gündemlerine sahip olmak.  

 

8 Mayıs 2022

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Karşılaştırmalı Edebiyat

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

Erken modern Türk edebiyatı, tercihen toplumsal cinsiyet üzerine odaklanan modern Türk Edebiyatı, Türk halk ve popüler edebiyatları alanlarında karşılaştırmalı araştırma alanlarına sahip olmak.  

 

8 Mayıs 2022

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Psikoloji

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

3

Sosyal, gelişimsel, endüstriyel-örgütsel, bilişsel psikoloji veya bilişsel/sosyal sinirbilim alanlarında uzmanlaşmış olmak. Psikolojinin farklı alanlarını kapsayan araştırma gündemlerine sahip olmak.  

 

8 Mayıs 2022

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Profesör 1 Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

İnsan bilgisayar arayüzleri, yapay zeka, ve makine öğrenmesinin etkileşimli akıllı sistemlerde uygulaması ve çok kipli etkileşim alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Alanındaki ve/veya disiplinlerarası alanlardaki yetkinliğini seçkin uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

 

 

 

 

8 Mayıs 2022

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

Endüstri Mühendisliği

 

 

 

 

Profesör

 

 

 

 

1

Endüstri Mühendisliği alanında lisans programı tamamlamış ve Bilgisayar Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora programı tamamlamış olmak.

Yapay öğrenme ve hesaplamalı biyoloji alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Alanındaki ve/veya disiplinlerarası alanlardaki yetkinliğini seçkin uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

 

 

 

 

8 Mayıs 2022