Koç Üniversitesi Öğretimde Üstün Başarı Ödülleri

  • Koç Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü 
Alper Erdoğan
  • Koç Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü
Emre Alkan
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Şener Aktürk
  • Fen Fakültesi
Mehmet Sarıdereli
  • Mühendislik Fakültesi 
Erdem Alaca
  • İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Sooyong Kim
  • Hukuk Fakültesi
Cumhur Özakman
  • Tıp Fakültesi
Hakan Orer
  • Hemşirelik Fakültesi
Perihan Güner
  • İngilizce Dil Merkezi
İnci Kartal