Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen Tıp Fakültesine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), tıpta uzmanlık belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim kadrosu için)  PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda tıpta uzmanlık veya doktora belgesine sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.
Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

Tıp Fakültesi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

Profesör

 

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak.

Erken doğum alanında çalışma veya yayın yapmış olmak.

 

 

22 Şubat 2023

 

Tıp Fakültesi

 

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

Doçent

 

1

Ortopedik onkoloji, kalça ve diz artroplastisi alanında çalışma yapmış olmak.  

22 Şubat 2023

 

Tıp Fakültesi

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

Doçent

 

1

Kalp yetmezliğinin cerrahi tedavisi alanında tecrübeli olmak.  

22 Şubat 2023

 

Tıp Fakültesi

 

 

Genel Cerrahi

 

DoktorÖğretim Üyesi  

1

Robotik hepatobiliyer cerrahi ve minimal invazif cerrahi alanında deneyimli olmak.  

22 Şubat 2023

 

Tıp Fakültesi

 

İç Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi  

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak.  

22 Şubat 2023

 

Tıp Fakültesi

 

 

Halk Sağlığı

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

Halk Sağlığı alanında doktora derecesine sahip olmak.

Sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar ve kontrolü konusunda uluslararası deneyimi ve akademik çalışmaları olmak.

 

22 Şubat 2023