Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerinin Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

Psikoloji

 

Doçent

 

1

Klinik psikoloji, kanıta dayalı aile terapisi, madde bağımlılığı ve topluluk psikolojisi üzerine uzmanlaşmış olmak.

 

 

28 Ocak 2021

 

 

 

 

 

 

Hukuk Fakültesi

 

 

 

 

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

 

 

 

1

Ticaret Hukuku alanında doktora tez çalışması yapmış olmak.

Ticaret Hukuku alanında hakemli seçkin dergilerde doktora tezinden bağımsız ve tek yazarlı araştırma makalesi veya seçkin yayınevlerinde tek veya ortak yazarlı kitap veya kitap bölümü yayınlamış olmak. Araştırma nitelikli benzer seçkin akademik yayın ve faaliyetlerde bulunmak (bilimsel projeler, raporlar, ödüller vb.).

İngilizce seçkin yayın yapma, İngilizce ders verme ve İngilizce seçkin uluslararası konferanslarda tebliğ sunma yeteneğine sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

28 Ocak 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıp Fakültesi

 

Kardiyoloji

 

 

Profesör

 

1

 

 

28 Ocak 2021

 

Anatomi

 

 

Doçent

 

1

 

 

28 Ocak 2021

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

Doçent

 

1

 

 

28 Ocak 2021

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

 

Doçent

 

 

2

 

 

 

 

28 Ocak 2021

 

 

Üroloji

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

1

 

 

 

 

28 Ocak 2021

 

Radyasyon Onkolojisi

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

1

 

 

 

28 Ocak 2021