Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

 

 

 

Fen Fakültesi

 

 

 

 

Fizik

 

 

 

 

Doçent

 

 

 

 

1

Fizik alanında lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.
Yurtdışı doktora sonrası araştırma yapmış olmak.
Sinir sistemleri, biyofilmler ve hareketli hayvan grupları gibi kompleks biyolojik sistemlerin  hareket ve fiziksel dinamiklerini çalışan, aktif madde modelleri kullanarak, genetik, optogenetik ve mikroskop görüntüleme teknikleri ile  deneysel araştırmalar yapmış olmak.
Optik alanında uzman, yüksek lisans ve doktora tezleri, ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yürütmüş fizikçi olmak.
 

 

 

 

7 Nisan 2023

 

Mühendislik Fakültesi

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

 

Doçent

 

 

 

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak.

Manyetik ince filmler, manyetik cihazlar, spintronik, entegre fotonik konularında uzmanlaşmış olmak.

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

 

7 Nisan 2023

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

Endüstri Mühendisliği

 

 

Doçent

 

 

 

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Lokasyon analizi, ağ analizi tamsayı-karışık programlama model ve algoritmaları, dinamik rotalama için büyük boyutlu optimizasyon algoritmaları konularında uzmanlaşmış olmak.

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

 

7 Nisan 2023