Koç Üniversitesi Öğretimde Üstün Başarı Ödülleri

  • Koç Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü 
Şuhnaz Yılmaz Özbağcı
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Seda Ertaç
  • Fen Fakültesi
Tekin Dereli
  • Mühendislik Fakültesi
Alper Uzun
  • İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
Alexis Rappas
  • Hukuk Fakültesi
Işık Önay
  • Tıp Fakültesi
Arzu Ruacan
  • Hemşirelik Fakültesi
Ayfer Elçigil
  • İngilizce Dil Merkezi
Özge Dağlıoğlu