Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için), tıpta uzmanlık belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora belgesine, tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

 

Hemşirelik Fakültesi

 

 

Hemşirelik

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ve sanat psikoterapisi alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak.

İngilizce olarak sözlü araştırma sunumu yapmak.

 

 

9 Mart 2022

 

 

Hemşirelik Fakültesi

 

 

Hemşirelik

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

Hemşirelik veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Pediatrik onkoloji hemşireliği alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak.

İngilizce olarak sözlü araştırma sunumu yapmak

 

 

9 Mart 2022

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  

Tarih

 

Profesör

 

1

Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa Ekonomi Tarihi, 18. Yüzyıldan Bugüne Siyasi Hareketlilik ve Emek Tarihi konularında uzmanlaşmış olmak.  

9 Mart 2022

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  

Sosyoloji

 

Doçent

 

1

Sosyoloji Teorileri, Karşılaştırmalı ve Tarihsel Yöntem, Kültür ve Sanat Sosyolojisi alanlarında uzmanlaşmış olmak.  

9 Mart 2022

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  

Sosyoloji

 

Doçent

 

1

Politik Sosyoloji, Kırsal Gelişim Sosyolojisi ve Tarihsel Sosyoloji alanlarında uzmanlaşmış olmak  

9 Mart 2022

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  

Sosyoloji

 

Doçent

 

1

Eğitim Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, Irk ve Etnik Köken Çalışmaları, Nitel Araştırma Yöntemleri konularında uzmanlaşmış olmak  

9 Mart 2022

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  

Medya ve Görsel Sanatlar

 

Doçent

 

1

İnsan-Robot Etkileşimi, Arayüz ve Etkileşim Tasarımı, Duygusal Arayüzler ve Bilgi Tasarımı alanlarında uzmanlaşmış olmak  

9 Mart 2022

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  

Medya ve Görsel Sanatlar

 

Doçent

 

1

Endüstriyel ve Ürün Tasarımı, Sürdürülebilir Tasarım, Davranış Değişikliği Tasarımı ve Sürdürülebilir Davranış Tasarımı alanlarında uzmanlaşmış olmak.  

9 Mart 2022

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

 

Doçent

 

1

Yakın Doğu Arkeolojisi, Anadolu Arkeolojisi, Hitit Medeniyeti, Erken ve Orta Dönem Bronz Çağ alanlarında uzmanlaşmış olmak.  

9 Mart 2022

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  

Felsefe

Doktor Öğretim Üyesi  

1

Etik, Sosyo-Politik Felsefe, Analitik Felsefe, Bilgi Felsefesi alanlarında uzmanlaşmış olmak.  

9 Mart 2022

Mühendislik Fakültesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Profesör 1 Kimya ve Biyoloji Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak.

Biyomalzemeler, doku mühendisliği, ilaç salımı ve hücre implantasyonu alanlarında uzmanlaşmış olmak. Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

 

 

 

 

9 Mart 2022

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

 

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği

 

 

 

 

 

Profesör

 

 

 

 

 

1

Kimya Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Kimya Mühendisliğinin temel alanlarından katalizör tasarımı ve geliştirilmesi, katalitik sistemlerde yapı-aktivite ilişkilerinin atomik düzeyde çalışılması alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Alanındaki ve/veya disiplinler arası alanlardaki yetkinliğini seçkin uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

 

 

 

 

 

9 Mart 2022

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doçent 1 Bilgisayar Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak.

Yüksek başarımlı hesaplama, paralel programlama ve paralel sistem yazılımları alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

 

 

 

 

9 Mart 2022

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Doçent 1 Makine Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak.

Biyomedikal mikro akışkan sistemler, üç boyutlu baskı ve biyo-sensörler alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

 

 

 

 

9 Mart 2022

 

Tıp Fakültesi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

Profesör

 

1

 

Üreme Tıbbı ve İnfertilite alanında çalışmak.

 

9 Mart 2022

 

Tıp Fakültesi

 

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

Profesör

 

1

 

 

9 Mart 2022

 

 

Tıp Fakültesi

 

 

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

 

 

 

Profesör

 

 

1

 

 

 

 

9 Mart 2022

 

 

Tıp Fakültesi

 

 

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

 

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

 

 

9 Mart 2022

 

 

Tıp Fakültesi

 

 

 

Psikiyatri

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

1

 

 

 

 

9 Mart 2022