Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

 

Fakülte

 

Bölüm

 

Unvan

 

Kadro

 

Özel Koşullar

Son Başvuru Tarihi
 

 

 

 

Fen Fakültesi

 

 

 

 

Matematik

 

 

 

 

Doçent

 

 

 

 

1

Matematik alanında doktora yapmış olmak, uluslararası tanınırlığa sahip üniversitelerde doktora sonrası çalışma tecrübesine sahip olmak. Kısmi diferansiyel denklemler teorisi ve akışkanlar mekaniğinin matematiksel modelleri alanında uluslararası düzeyde araştırmalar yapmış olmak, yüksek etki faktörlü, hakemli, uluslararası dergilerde makaleler yayınlamış olmak, yüksek lisans tezi yönetmiş ve lisans/yüksek lisans seviyelerinde ders vermiş olmak.  

 

 

 

 

10 Mart 2024

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

 

Profesör

 

 

 

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Biyoelektronik, optoelektronik, nanoteknoloji alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Alanındaki yetkinliğini seçkin uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

 

 

 

10 Mart 2024

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

 

Profesör

 

 

1

Elektrik ve Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarında doktora yapmış olmak.

5G ve 6G kablosuz sistemleri ve ötesi, haberleşme için sinyal işleme alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Alanındaki yetkinliğini seçkin uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

 

 

10 Mart 2024

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

Profesör

 

 

 

1

Bilgisayar Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak.

Kriptografi, Bilgisayar Sistemlerinde Güvenlik ve Mahremiyet konularında uzmanlaşmış olmak.

Alanındaki yetkinliğini seçkin uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

 

 

10 Mart 2024