Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerinin Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (doçent kadrosu için) ve doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

 

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler

 

 

 

 

Doçent

 

 

 

 

1

Doçentliğini Siyaset Bilimi alanında almış olmak ve oy verme davranışı ve siyasal katılım konularında ve deneysel yöntemler üzerine uzmanlaşmış olmak. Bu uzmanlık alanlarında aşağıda listelenen kriterlere uygun olarak yaptığı uluslararası yayınlarla aşağıda belirtilen puanlama sistemine göre en az 50 asgari akademik başarı puanına sahip olmak. (*)

Son yedi yıl içerisinde, bir yüksek öğrenim kurumunda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı İngilizce ders verme tecrübesi olmak. (**)

 

 

 

 

4 Mart 2020

Mühendislik Fakültesi Elektrik ve

Elektronik

Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak. Telekomünikasyon, kablosuz haberleşme ağları ve haberleşme teorisi konularında uzmanlaşmış olmak. Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.  

 

4 Mart 2020

 

(*) Yayın Kriter ve Puanlama Sistemi:

  • SSCI, SCI/SCI genişletilmiş, ve/veya AHCI kapsamındaki uluslararası dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayınlanmış makale: 10 puan.
  • Seçkin uluslararası yayınevlerinden yayınlanmış derleme olmayan kitap: 20 puan. En fazla bir kitap puanlamaya dahil edilebilir.
  • 50 asgari akademik başarı puanının en az 20 puanı son beş yıl içindeki yayınlarla edinilmiş olmalıdır.

(**) İngilizce ders verme tecrübesi olmayanların Türkçe veya başka bir dilde yine ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı ders verme tecrübesi olması zorunludur. İngilizce ders verme tecrübesi olmayan ve anadili İngilizce olmayan adaylar TOEFL sınavında SPEAKING bölümünde en az 25 puan ile İngilizce ders verme kapasitesini belgeleyebilirler.