Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.
Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Klinik, Gelişimsel, Sosyal/Örgütsel Psikoloji alanlarında uzmanlaşmış olmak. Psikolojinin farklı alanlarını kapsayan araştırma gündemlerine sahip olmak. 23 Ocak 2023
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Doçent 1 Klinik, Gelişimsel, Sosyal/Örgütsel Psikoloji alanlarında uzmanlaşmış olmak. Psikolojinin farklı alanlarını kapsayan araştırma gündemlerine sahip olmak. 23 Ocak 2023
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar Doktor Öğretim Üyesi 1 Tasarım veya güzel sanatlar doktorasına sahip olmak ve tasarım stüdyosunda ders verme deneyimine sahip olmak 23 Ocak 2023
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar Doçent 1 Tasarım veya güzel sanatlar doktorasına sahip olmak ve tasarım stüdyosunda ders verme deneyimine sahip olmak 23 Ocak 2023
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar Doçent 1 Gelişmekte olan medya, medya kurumları, kitle iletişimi, medya etkileri, medya ve siyaset, platformlar veya stratejik iletişim alanlarında uzmanlaşmış olmak. Araştırmada disiplinler arası ve hesaplamalı yaklaşımlarda yetkin olmak. 23 Ocak 2023
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Profesör 1 Mikro/nano robotik sistemler ile ilgili bir mühendislik alanında doktora yapmış olmak.  Mikro ve tıbbi robotlar, yeni malzemeler konularında uzmanlaşmış olmak. Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yüksek atıflı yayınlar yapmış olmak.

 

23 Ocak 2023