Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültesine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.
Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

 

 

Fen Fakültesi

 

 

 

Matematik

 

 

 

Profesör

 

 

 

1

Matematik alanında doçentlik unvanı almış olmak. Özdeğer optimizasyonu, özdeğer pertürbasyon teorisi, doğrusal olmayan cebirsel özdeğer problemleri ve sayısal doğrusal cebir konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası araştırma projesi yürütmüş, doktora ve yüksek lisans tezi yönetmiş olmak. Uluslararası üst düzey hakemli dergilerde yayınlar yapmış, lisans ve yüksek lisans seviyesinde ders vermiş olmak.  

 

 

9 Mart 2023

 

 

 

 

Fen Fakültesi

 

 

 

 

Kimya

 

 

 

Doçent

 

 

 

1

Kimya anabilim dalında lisans ve doktora derecelerine, doktora sonrası araştırma tecrübesine sahip, bor bazlı süperiletken, seramik, biyomedikal, yakıt ve refrakter malzemelerin geliştirilmesinde, kimya-fizik-malzeme bilimini kapsayıcı şekilde yeni nesil, ileri termoelektrik malzemelerin, katalist, pil, hidrojen depolama malzemelerinin geliştirilmesinde uzman, lisans ve yüksek lisans seviyesinde kimya ve malzeme bilimi dersi vermiş, yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş, uluslararası üst düzey hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak.  

 

 

 

9 Mart 2023

 

 

 

 

Fen Fakültesi

 

 

 

 

Kimya

 

 

Doçent

 

 

1

Kimya anabilim dalında lisans, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji üzerine doktora derecesine, doktora sonrası araştırma tecrübesine sahip, organik sentez sahasında, özellikle floresan, foto-uyarıya yanıt veren ve kemilüminesan moleküllerin sentezi, nanoparçacık sentezi, mantıksal kapı dizaynı; hassas ve seçici fotodinamik terapi, kanser ve antimikrobiyal uygulamaları konularında uzman olmak. Uluslararası üst düzey hakemli dergilerde yayın yapmış olmak. Lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler vermiş olmak. Yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş olmak. Ulusal araştırma projeleri yönetmiş olmak.  

 

 

 

9 Mart 2023

 

 

 

Fen Fakültesi

 

 

 

Fizik

 

 

Doçent

 

 

1

Fizik anabilim dalında lisans ve doktora derecelerine ve doktora sonrası araştırma tecrübesine sahip olmak. Ulusal/uluslararası araştırma fonu almış olmak. Yüksek lisans tezi yönetmiş olmak. Uluslararası hakemli dergilerde yayınları olmak. Genel görelilik ve kompakt nesnelerin fiziği konularında uzmanlığa sahip olmak. Alternatif yerçekimi teorileri, sayısal görelilik, kuantum yerçekimi ve kara delik buharlaşması gibi konularda çalışmalar yapmış olmak.  

 

 

9 Mart 2023