Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için), tıpta uzmanlık belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda tıpta uzmanlık belgesine (Tıp Fakültesi için), doktora belgesine sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

 

Hemşirelik Fakültesi

 

 

Hemşirelik

 

 

Doçent

 

 

1

İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doktora Eğitimini tamamlamış olmak.

Kanser hastalarının palyatif bakım ihtiyaçları ve palyatif bakım yaşam kalitesi konularında ulusal ve uluslararası alanda araştırmalar yapmış olmak.

 

 

3 Ocak 2022

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Medya ve Görsel Sanatlar

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

Gelişmekte olan medya, medya kurumları, kitle iletişimi, medya etkileri, medya ve siyaset, platformlar veya stratejik iletişim alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Araştırmada disiplinler arası ve hesaplamalı yaklaşımlarda yetkin olmak.

 

 

3 Ocak 2022

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Medya ve Görsel Sanatlar

 

 

Doçent

 

 

1

 

Gelişmekte olan medya, medya kurumları, kitle iletişimi, medya etkileri, medya ve siyaset, platformlar veya stratejik iletişim alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Araştırmada disiplinler arası ve hesaplamalı yaklaşımlarda yetkin olmak.

 

 

3 Ocak 2022

 

 

 

 

 

 

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Medya ve Görsel Sanatlar

 

 

Profesör

 

 

1

Gelişmekte olan medya, medya kurumları, kitle iletişimi, medya etkileri, medya ve siyaset, platformlar veya stratejik iletişim alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Araştırmada disiplinler arası ve hesaplamalı yaklaşımlarda yetkin olmak.

 

 

3 Ocak 2022

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Karşılaştırmalı Edebiyat

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

Erken modern Türk edebiyatı, tercihen toplumsal cinsiyet üzerine odaklanan modern Türk Edebiyatı, Türk halk ve popüler edebiyatları alanlarında karşılaştırmalı araştırma alanlarına sahip olmak.  

 

3 Ocak 2022

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Karşılaştırmalı Edebiyat

 

 

Doçent

 

 

1

Erken modern Türk edebiyatı, tercihen toplumsal cinsiyet üzerine odaklanan modern Türk Edebiyatı, Türk halk ve popüler edebiyatları alanlarında karşılaştırmalı araştırma alanlarına sahip olmak.  

 

3 Ocak 2022

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Karşılaştırmalı Edebiyat

 

 

Profesör

 

 

1

Erken modern Türk edebiyatı, tercihen toplumsal cinsiyet üzerine odaklanan modern Türk Edebiyatı, Türk halk ve popüler edebiyatları alanlarında karşılaştırmalı araştırma alanlarına sahip olmak.  

 

3 Ocak 2022

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Psikoloji

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

Sosyal, gelişimsel, endüstriyel-örgütsel, bilişsel psikoloji veya bilişsel/sosyal sinirbilim alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Psikolojinin farklı alanlarını kapsayan araştırma gündemlerine sahip olmak.

 

 

3 Ocak 2022

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Psikoloji

 

 

Doçent

 

 

1

Sosyal, gelişimsel, endüstriyel-örgütsel, bilişsel psikoloji veya bilişsel/sosyal sinirbilim alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Psikolojinin farklı alanlarını kapsayan araştırma gündemlerine sahip olmak.

 

 

3 Ocak 2022

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Psikoloji

 

 

Profesör

 

 

1

Sosyal, gelişimsel, endüstriyel-örgütsel, bilişsel psikoloji veya bilişsel/sosyal sinirbilim alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Psikolojinin farklı alanlarını kapsayan araştırma gündemlerine sahip olmak.

 

 

3 Ocak 2022

 

Tıp Fakültesi

 

 

 

Biyoistatistik

 

Doktor

Öğretim Üyesi

 

 

1

 

 

3 Ocak 2022

 

Tıp Fakültesi

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doktor

Öğretim Üyesi

 

1

 

 

3 Ocak 2022

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

Doçent

 

2

 

3 Ocak 2022

 

Tıp Fakültesi

 

 

 

Göğüs Cerrahisi

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

 

3 Ocak 2022

 

Tıp Fakültesi

 

 

 

Radyoloji

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

 

3 Ocak 2022

 

Tıp Fakültesi

 

 

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

3 Ocak 2022

 

Tıp Fakültesi

 

 

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

 

Profesör

 

1

 

 

3 Ocak 2022

 

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  

Profesör

 

1

 

 

 

3 Ocak 2022

 

Tıp Fakültesi

 

Tıbbi Biyoloji

 

Profesör

 

1

 

 

3 Ocak 2022