Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerinin Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (Profesör ve Doçent kadrosu için) ve doktora belgesini (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro

Özel Koşullar
Son Başvuru Tarihi
 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

İşletme (Yönetim ve Strateji)

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

2

(*)  

 

 

5 Ekim 2019

 

 

İşletme (Pazarlama)

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

2

(*)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıp Fakültesi

 

·         Genel Cerrahi

·         Kadın Hastalıkları ve Doğum

·         İç Hastalıkları

·         Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

·         Anesteziyoloji ve Reanimasyon

·         Beyin ve Sinir Cerrahisi

·         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

·         Kalp ve Damar Cerrahisi

·         Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

·         Nöroloji

·         Ortopedi ve Travmatoloji

·         Radyoloji

·         Üroloji

·         Göğüs Hastalıkları

·         Radyasyon Onkolojisi

·         Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

·         Anatomi

·         Fizyoloji

·         Tıbbi Biyokimya

·         Acil Tıp

·         Halk Sağlığı

·         Kardiyoloji

·         Nükleer Tıp

·         Tıbbi Farmakoloji

·         Tıbbi Genetik

·         Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

·         Çocuk Cerrahisi

·         Göğüs Cerrahisi

·         Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

·         Tıbbi Patoloji

·         Histoloji

·         Dermatoloji

·         Psikiyatri

·         Göz Hastalıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesör,

Doçent,

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belirtilen anabilim dallarından her biri için

toplam

2 Profesör,           2 Doçent,

2 Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ekim 2019

(*) Chartered ABS (https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018/) kriterlerine göre 4 ve üstü sıralamalı uluslararası hakemli dergilerde en az 1 yayın yapmış olmak veya Chartered ABS kriterlerine göre 4 ve üstü sıralamalı uluslararası hakemli dergilede yayın yapma potansiyeline sahip olmak. Yayın yapma potansiyeli, uluslararası hakemli dergilerde değerlendirme halinde olan makaleler, önde gelen hakemli alan konferanslarındaki bildiri ve sunumlar, ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda  QS veya THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie Classification of Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 – Araştırma Üniversitesi olan üniversiteler, UT Dallas North American ve Worldwide 100 listelerinde veya Financial Times European Business Schools listesinde yer alan işletme fakülteleri, veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip üniversiteler kabul edilecektir.