Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden:

 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine aşağıda belirtilen Araştırma Görevlisi kadrosu için tam zamanlı araştırma görevlisi (1 adet) alınacaktır.

 

İLAN –

 

İlanın çıkılacağı yer: Koç Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Programı/ İşletme Anabilim Dalı (Finans veya Muhasebe)

Kadro Unvan: Araştırma Görevlisi

Kadro Sayısı: 1

Kadro Derecesi: 0

Ales puanı (EA): 80

YDS/Dengi : 87

Duyuru Başlama Tarihi: 14.01.2020

Son Başvuru Tarihi: 04.02.2020

Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 07.02.2020

Sınav Giriş Tarihi: 12.02.2020

Sonuç Açıklama Tarihi: 19.02.2020

Başvuru Şekli: Şahsen

Başvuru Yeri: Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İstanbul

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adres: https://case.ku.edu.tr/

İlan Özel Şartı: Lisans mezunu olmak ve İşletme alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

 

 

 

İstenen Belgeler:

Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’na yapacaklardır.

Dilekçe ekinde aşağıdaki belgeler yer almalıdır:

 1.  Fotoğraflı Özgeçmiş,
 2.  Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
 3.  1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),
 4.  Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans),
 5.  Not Döküm Belgesi (Transkript),
 6. ALES belgesi,
 7. YDS Belgesi,
 8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge,
 9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği,
 10. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınabilir),
 11. Kişisel Veri Teslim Etme Rıza Dilekçesi (Başvuru teslimi sırasında Dekanlık Ofisinden temin edilecektir).