Koç Üniversitesi Ders Değerlendirme Anketi Sonuçları

Bu sayfa aracılığıyla 2020 Güz döneminden itibaren ders değerlendirme anket sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Koç Üniversitesi’nde her akademik dönemin ortasında ve sonunda ders değerlendirme anketi yapılmaktadır. Anket sonuçları; fakülte, ders tipi, sınıf mevcudu gibi tüm boyutlara göre analiz edilmektedir. Bu çalışmalar, öğretim kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.

Sonuçları görüntüleyebilmek için KUNet ID ile giriş yapmanız gerekmektedir.

Bu sayfada yer alan veriler, sadece Koç Üniversitesi öğrencilerinin yararlanması amacı ile hazırlanmıştır; kopyalanmamalı ve Koç Üniversitesi öğrencisi olmayan kişiler veya kurumlar ile paylaşılmamalıdır.

Anket soruları Yaz 2021 döneminde ve Yaz 2023 dönemlerinde değişmiştir. Karşılaştırmalar yapılırken soru setlerindeki değişim dikkate alınmalıdır.

Koç University Course Evaluation Survey Results

Below you may find course evaluation survey results for each academic semester from Fall 2020 on. Course evaluation surveys are conducted at Koç University during and after every academic semester at Koç University. Survey results are analyzed with respect to all dimensions such as college, course type, or class size. This process contributes to the quality assurance of teaching.

This information is provided only for Koç University students; it should not be copied and shared with third parties who are not Koç University students.

You need to log in with your KUNet ID to view the results.

Survey questions were changed in Summer 2021 and Summer 2023. Data should not be compared before checking survey question sets.