Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Profesör 1 (*) 24.04.2024
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Doktor Öğretim Üyesi 2 (**) 24.04.2024
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Profesör 1 24.04.2024
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Profesör 1 Kolorektal cerrahi alanında deneyim sahibi olmak 24.04.2024

 

(*) Seçkinᵃ uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayın yapmış olmak ve asgari akademik başarı puanı olarak en az 110 puan elde etmekᵇ.

ᵃ Seçkin yayın tanımı: The Chartered Association of Business Schools kriterlerine göre, en az ikisi 4 sıralamalı dergilerde olmak üzere, 4 ve 3 sıralamalı ekonomi ile ilişkili alanlardaki& dergilerde toplam en az 6 yayın.

ᵇ Asgari akademik başarı puanı şu şekilde hesaplanacaktır. ••The Chartered Association of Business Schools kriterine gore     4* sıralamalı dergide yayın 30 puan ••The Chartered Association of Business Schools kriterine gore 4 sıralamalı dergide yayın 20 puan ••The Chartered Association of Business Schools kriterine gore 3 sıralamalı dergide yayın 15 puan ••The Chartered Association of Business Schools kriterine gore 2 sıralamalı dergide yayın 7 puan ••The Chartered Association of Business Schools kriterine gore 1 sıralamalı dergide yayın 4 puan ••Web of Science’da her bir SSCI atıf için 0.1 puan

& Önemli açıklama: Ekonomi ile ilişkili alanlar The Chartered Association of Business Schools sınıflandırmasına göre “Ekonomi, Ekonometri ve İstatistik” ile “Finans” alanları olarak kabul edilmektedir.

(**) Chartered ABS tarafından uluslararası hakemli “Ekonomi, Ekonometri ve İstatistik” ile “Finans” alanlarında sınıflandırılan dergilerde; i) Chartered ABS kriterlerine göre 4 ve üstü sıralamalı veya ii) TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı dergi listesindeki MEP skoru 2 ve üzerinde en az bir özgün yayın yapmış olmak veya yukarıda bahsedilen dergilerden birinde yayın yapma potansiyeline sahip olmak.

Yayın yapma potansiyeli, uluslararası hakemli dergilerde değerlendirme halinde olan makaleler, önde gelen hakemli alan konferanslarındaki sunumlar ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda QS veya THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie Classification of Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 – Araştırma Üniversitesi veya İşletme ve Ekonomi alanı sıralamasına göre Amerika’ daki R1 üniversitelerine benzer sıralardaki üniversiteler veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip üniversiteler kabul edilecektir.