Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
 • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
 • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
 • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
 • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

 • İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak,
 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
 • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.
Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

 

Hemşirelik

 

 

Hemşirelik

 

 

Profesör

 

 

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

İngilizce olarak ders verme deneyimine sahip olmak.

Yenidoğan Hemşireliği ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak.

 

 

24 Aralık 2023

 

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi 1 Bilişsel psikoloji, bilişsel yaşlanma, deneysel psikoloji, hafıza, iki dillilik üzerine çalışmalar alanlarında uzmanlaşmış ve araştırma ve ders verme deneyimi olması.  

24 Aralık 2023

 

 

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Medya ve Görsel Sanatlar

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

Medya çalışmaları ve ilgili alanlarda doktorası olmak ve Medya ve İletişim alanında, özellikle gelişen medya, medya ve kültür endüstrileri, medya ve politika, platform çalışmaları, televizyon ve film çalışmaları, ses çalışmaları ve stratejik iletişim alanlarında uzmanlaşmış olmak.  

 

19 Ocak 2024

 

 

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

 

Medya ve Görsel Sanatlar

 

 

 

Doçent

 

 

 

1

Medya çalışmaları ve ilgili alanlarda doktorası olmak ve Medya ve İletişim alanında, özellikle gelişen medya, medya ve kültür endüstrileri, medya ve politika, platform çalışmaları, televizyon ve film çalışmaları, ses çalışmaları ve stratejik iletişim alanlarında uzmanlaşmış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

19 Ocak 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

 

 

 

 

Medya ve Görsel Sanatlar

 

 

 

 

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

 

 

 

1

Tasarım ya da ilgili alanlardan birinde (etkileşim tasarımı, ürün tasarımı, iletişim tasarımı, kullanıcı deneyimi tasarımı, HCI) doktorası olmak ve aşağıdaki alanlardan biri veya birkaçında ders verme ve araştırma deneyimi olması;

● tasarım (ürün tasarımı, görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım, kullanıcı deneyimi tasarımı, mimari veya benzeri),

● sanat (görsel sanat, hareketli görüntü, film, çağdaş sanat, küratöryel uygulamalar veya benzeri)

● mühendislik ve bilimler (bilgisayar bilimi, insan bilgisayar etkileşimi, elektrik mühendisliği veya benzeri)

 

 

 

 

 

 

19 Ocak 2024

 

 

 

 

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

 

 

 

Medya ve Görsel Sanatlar

 

 

 

 

 

Doçent

 

 

 

 

 

1

Tasarım ya da ilgili alanlardan birinde (etkileşim tasarımı, ürün tasarımı, iletişim tasarımı, kullanıcı deneyimi tasarımı, HCI) doktorası olmak ve aşağıdaki alanlardan biri veya birkaçında ders verme ve araştırma deneyimi olması;

● tasarım (ürün tasarımı, görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım, kullanıcı deneyimi tasarımı, mimari veya benzeri),

● sanat (görsel sanat, hareketli görüntü, film, çağdaş sanat, küratöryel uygulamalar veya benzeri)

● mühendislik ve bilimler (bilgisayar bilimi, insan bilgisayar etkileşimi, elektrik mühendisliği veya benzeri)

 

 

 

 

 

19 Ocak 2024

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

(Üretim Yönetimi ve Bilişim Sistemleri)

 

Profesör

 

1

 

(*)

 

24 Aralık 2023

 

(*)

 1. A+, A veya A- kategorisinde1, en fazla 2 tanesi A- kategorisinden olmak üzere toplamen az 5yayın yapmış olmak  

ve

 1. asgari akademik başarı puanıolarak en az 150 puan elde etmek.

 

1 A+ kategorisi tanımı: The Chartered Association of Business Schools (ABS) kriterlerine göre, üretim yönetimi ile ilgili alanlarda§ 4* sıralamalı dergiler.

A kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine# göre, üretim yönetimi ile ilgili alanlarda 4 sıralamalı dergi; FT50 listesindeki dergilerden A+ kategorisine girmeyen dergiler.

A- kategorisi tanımı: SCOPUS sıralamasına göre “Management Science and Operations Research” dışındaki bir alanda %95 ve üstü sıralamada olan ve A+ kategorisine girmeyen bir dergide basılan ve üretim yönetimi ile ilgili bir konuda yapılan yayınlar.

B+ kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine göre üretim yönetimi ile ilgili alanlarda§ 3 sıralamalı dergiler.

B kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine göre üretim yönetimi ile ilgili genişletilmiş alanlarda§§ 3 ve üzeri sıralamalı dergiler.

 

 • Üretim Yönetimi ile ilgili alanlar The Chartered ABS sınıflandırmasına göre “Operations and Technology Management” “Operations Research and Management Science” ve “Management Information Systems”alanları olarak kabul edilmektedir.
 • §Üretim Yönetimi ile ilgili Genişletilmiş alanlar The Chartered ABS sınıflandırmasına göre “Public Sector”, “Marketing”, “Economics”, “Regional Studies” ve “Sector” alanları olarak kabul edilmektedir.

NOT: Birden fazla kriteri sağlayan dergiler için en yüksek kategori geçerli olacaktır.

 

2 Yayın potansiyeli tanımı: Bu potansiyel, adayın başvuru anındaki akademik statüsü ve mezuniyetinden bu yana geçen zaman dikkate alınarak, uluslararası hakemli dergilerde revizyon halinde olan makaleler ve önde gelen hakemli uluslararası alan konferanslarındaki bildiri veya sunumlar ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda QS veya THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie Classification of Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 – Araştırma Üniversitesi veya İşletme ve Ekonomi alanı sıralamasına göre Amerika’daki R1 üniversitelerine benzer sıralardaki üniversiteler veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip üniversiteler kabul edilecektir.

 

Dergi sıralamalarına göre akademik başarı puanları şu şekilde hesaplanmaktadır: Her A+ kategorisinde yayın 25 puan, Her A veya A- kategorisinde yayın 20 puan, Her B+ kategorisinde yayın 15 puan, Her B kategorisinde yayın 10 puan