Koç Üniversitesi Öğretimde Üstün Başarı Ödülleri

 

  • Koç Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü 
 Yiğit Sayın
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 Deniz Aksen
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 Levent Özakhun
  • Fen Fakültesi
Safacan Kölemen
  • Hukuk Fakültesi
Ayşegül Buğra
  • Mühendislik Fakültesi 
Athanasia Manou
  • İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Ceylan Ceyhun Aslan
  • Tıp Fakültesi
Dilek Ural
  • İngilizce Dil Merkezi
 Meram Arvas Alff