Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Tıp Fakültesinin Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (Profesör ve Doçent kadroları için) ve doktora belgesini (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşulları sağlamaları gerekmektedir.

 

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

 

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Son Başvuru Tarihi
Tıp Fakültesi

 

 

 

*Acil Tıp

*Anesteziyoloji ve Reanimasyon

*Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

*Genel Cerrahi

*İç Hastalıkları

*Kadın Hastalıkları ve Doğum

*Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

*Ortopedi ve Travmatoloji

*Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

*Tıbbi Patoloji

 

Profesör  

Belirtilen ana bilim dallarından her biri için 1 Profesör alınacaktır.

20 Kasım 2020
 

*Dermatoloji

Profesör  

2

 

20 Kasım 2020
*Anatomi

*Çocuk Cerrahisi

*Dermatoloji

*Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

*Genel Cerrahi

*Histoloji

*Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

*Psikiyatri

*Tıbbi Genetik

 

 

Doçent

Belirtilen ana bilim dallarından her biri için 1 Doçent alınacaktır. 20 Kasım 2020
*Acil Tıp

*Anesteziyoloji ve Reanimasyon

*Çocuk Cerrahisi

*Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

*Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

*Kalp ve Damar Cerrahisi

*Tıbbi Biyokimya

 

Doktor Öğretim Üyesi Belirtilen ana bilim dallarından her biri için 1 Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 20 Kasım 2020
 

*Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

2 20 Kasım 2020